Van 1 april tot 1 oktober 2017 organiseert de NVWC een fotowedstrijd met als thema: Natuur in de buurt.
Fotografeer de natuur in en om de stad Culemborg en doe met je beste foto’s mee met de wedstrijd.
Er zijn vier categorieën:
• PUUR! Foto’s die natuur en landschap laten zien zoals het werkelijk is;
• STAD! Foto’s van de natuur in de stad Culemborg;
• KUNST! Een categorie waarin de meest creatieve foto wordt beloond; en
• KIDS! Een speciale categorie voor kinderen tot 16 jaar.
Meer details volgen binnenkort. Hou de website in de gaten!

Het kan vriezen, het kan dooien in maart, maar het voorjaar is onmiskenbaar in aantocht. Het knotseizoen wordt afgerond en er zijn op diverse plaatsen ook al voorjaarsactiviteiten zoals een voorjaarsspeurtocht voor de jeugd, stinzenplantenexcursies en het spotten van teruggekeerde vogels. Lees van alles hierover in de Tsjielp!! van maart.

Voor veel padden is de jaarlijkse trek naar het voortplantingswater een hachelijke onderneming, omdat de padden tijdens hun trek soms één of meer wegen moeten oversteken. Hierbij lopen de padden een grote kans doodgereden te worden. In het verleden werden door NVWC-leden tijdens piekavonden in februari en maart padden op de Kleine Buitenom opgevangen en met de hand overgezet. Sinds een aantal jaren, na de bouw van het nieuwe wijkje achter de Lekdijkstraat, is de trek daar vrijwel gestopt.

Heden bereikte ons het bericht dat ons oud-lid Addi de Jong op 17 januari 2017 is overleden.
Velen van de leden van het eerste uur zullen hem nog wel kennen.
Hij was o.a. de ontwerper van ons logo.

Het is nog volop winter, toch presenteert deze Tsjielp!! al een vooproefje van de vakantie. Kars Veling vertelt over zijn vlinderreizen naar de Cevennen én de bestemming voor het NVWC hemelvaartkamp is bekend. Verder vindt u zoals gebruikelijk in de vaste rubrieken interessante natuurwaarnemingen, berichten van het bestuur en andere natuur- en milieuorganisaties. Korte berichtjes verwijzen met behulp van links naar meer informatie.

Hemelvaartkamp (24-28 mei 2017).
Dwingelderveld, Drenthe.

Voor het onderzoek bij het Ecoduct en uiteraard ook bij andere toekomstige onderzoeken wilden wij de beschikking hebben over een goede batdetector. Hiertoe werd een aanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze heeft inmiddels toegezegd 50% van de kosten voor rekening te nemen (kosten 1185 euro). Hier zijn we uiteraard erg blij mee.

Namens het bestuur heel veel goede wensen voor het komende jaar, vooral gezondheid en veel mooie natuur om van te genieten! Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 11 januari kunnen Natuur- en Vogelwachters elkaar persoonlijk het beste wensen, terugkijken en plannen maken. Komt u ook?

In deze Tsjielp alvast de plannen voor de jeugdgroep voor het komend jaar en natuurlijk de activiteiten voor komende maand. Wat is er veel te doen in januari!

Het College van B&W in Culemborg heeft zojujst een raadsvoorstel voor de Redichemse Waard openbaar gemaakt. Zie: https://culemborg.raadsinformatie.nl/document/4791651/2/Raadsvoorstel_Ka...
In het raadsvoorstel wordt beschreven hoe het College de stappen voor zich ziet die moeten leiden tot een goed en door alle partijen gedragen plan voor dit mooie natuurgebied van zo'n 75 ha.

Zaterdag 17 december zijn de laatste van de totaal 13 knotwilgen in de uiterwaard langs de Beusichemse Dijk en einde Weidsteeg gesnoeid. Een 20 tal vrijwilligers wist de klus voor half een te klaren. Met deze dag is het seizoen 2016 ten einde. In 2016 zijn er 58 bomen gesnoeid op 3 locaties rondom Culemborg (Fort Werk aan het Spoel, Beusichemse Dijk nummer 7, en de bomen van de kaasboerderij aan het einde Weidsteeg). Hiervoor waren 4 snoeidagen nodig in de winter- en herfstmaanden januari, februari, november en december. Eerstvolgende snoeidag is 11 februari aanstaande.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS