U bent hier

Knotwerkgroep werkdag Diefdijk 1 februari

Redding van de oude kleiputten langs de Diefdijk. De beoogde zaterdag in december om op deze locatie het restant van het elzenhakhout af te zetten kon niet doorgaan, belangrijkste factor het te natte terrein.
De bomen bij Werk a/h Spoel zijn met een groep van 20 vrijwilligers inmiddels gesnoeid dus nu een hernieuwde poging langs de Diefdijk.
Het resterend deel van het hakhout is lastig te bereiken maar goede hoop dat op deze dag wel gaat lukken. De contouren van de rabatten zijn nu ook deels goed zichtbaar.
Dan is de eigenaar aan zet om het restant hout te versnipperen en de watergangen te herstellen (uitbaggeren).
De locatie ligt langs de Diefdijk, in de hoek kruising einde Prijsseweg/Diefdijk (voor de Culemborgers de Zwarte Kraai). Dus of de Goilberdingerdijk uitrijden,
Fort Everdingen en dan linksaf De Diefdijk volgen tot aan de kleine rotonde met de kruising Prijsseweg. Met de fiets is het meest eenvoudig Prijsseweg volgen tot einde kruising Diefdijk.
Voor gereedschap, koffie wordt gezorgd. Zelf s.v.p. voor brood zorgen. Denk aan geschikte kleding/laarzen/handschoenen !!!. Wie slechts enkele uurtjes kan is uiteraard ook van harte welkom.
Bij twijfel of de snoeidag gezien de weersomstandigheden door kan gaan neemt op de dag zelf na 07u30 contact op met 06-44704754 of kom voor 08u30 uur naar de Steenuil, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg
Aanvang 09u00 tot ongeveer 14u00

Volgenden snoeidag - Zaterdag 29 februari (beoogde locatie Armenboomgaard naast Werk a/h Spoel)
Meer informatie en contact
Harry van de Warenburg, Grondzeilerweg 9 tel. 0345-514358 / snoeidag 06-44704754
e-mail: h.j.m.van.dewarenburg@freeler.nl
Wim Smits, Hoogeinde 8, Zoelmond, tel. 0345 -501671.