U bent hier

Lezing en natuurwandeling: 25 jaar evacuatie, nieuwe natuur dankzij het hoge water

In februari 2020 is het 25 jaar geleden dat grote delen van het rivierengebied, waaronder Culemborg, werden geëvacueerd. Het water was zo hoog gekomen dat men niet meer in kon staan voor de veiligheid. Het was onzeker of de dijken het zouden houden. De evacuatie was natuurlijk een enorme logistieke uitdaging voor de autoriteiten, maar ook ingrijpend voor de inwoners. Iedereen moest huis en haard verlaten en wist niet hoe ze die weer terug zouden zien. Voor sommigen was dit zelfs een traumatische ervaring.

De evacuatie en de problemen met de dijken hebben er bij Culemborg wel toe geleid dat de natuurontwikkeling in de uiterwaarden in een enorme stroomversnelling kwamen. De gemeente wilde al wel meer natuur, maar doordat de dijken nu versterkt moesten worden was er opeens ook geld. Het afgegraven materiaal waarmee geulen en moeras werd gecreëerd kon ‘om de hoek’ gebruikt worden door de dijkversterkers. Nog geen vijf jaar na de evacuatie waren Braasemwaard en Goilberdingerwaard veranderd in natuurgebieden en een paar jaar later ook de Everdingerwaard.
Om de evacuatie van 25 jaar geleden te herdenken zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. De Natuur- en Vogelwacht doet natuurlijk mee. Op 31 januari is er een lezing over de nieuwe natuur in de uiterwaarden en op zaterdag 1 februari is er een wandeling door die uiterwaarden waarbij we kijken hoe het geworden is en welke planten en dieren zich er gevestigd hebben.

Lezing: Vrijdagavond 31 januari 2020, 20 uur, ‘De Steenuil’, Steenovenslaan 20, Culemborg
Natuurwandeling: Zaterdag 1 februari, 13.00 uur, Parkeerterrein Steenovenslaan, Culemborg

Datum: 
vrijdag 31 januari 2020 tot zaterdag 1 februari 2020