U bent hier

Tien jaar fascinatie voor boerenzwaluwen

Hoe gaat het in de Betuwe met de boerenzwaluwen en hoe kun je ze een handje helpen?

door Theo Boudewijn & Jouke Altenburg

NVWC-clubgebouw ‘de Steenuil’, Steenovenslaan 20, Culemborg
Inloop: vanaf 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur

Boerenzwaluwen zijn er in de loop van de eeuwen toe overgegaan heel dicht bij mensen te gaan broeden. Met hun staalblauwe verenkleed, gracieuze vlieggedrag en aansprekende leefwijze hebben ze bij veel bewoners van het landelijk gebied een warm plekje. Als voorjaarsbode en insectenbestrijder worden ze gewaardeerd, al laten ze ook op ongewenste plekken ‘het nodige vallen’. Na de ruime halvering van de landelijke populatie tussen de jaren ’60 en midden jaren ’90 is de trend de laatste vijftien jaar gestabiliseerd. Al staat de boerenzwaluw nog wel op de Rode Lijst.

In 2009 startten we met het (twee-)wekelijks volgen van nesten op een aantal erven in de West-Betuwe. Dit onderzoek was alleen mogelijk dankzij de medewerking van een tiental erfbewoners.
Tijdens de presentatie volgen we de jaarcyclus van boerenzwaluw. Wat kwamen de vogels tegen? Welke factoren waren in de verschillende seizoenen van cruciaal belang voor hun overleving en voortplanting? Ook presenteren we resultaten van tien jaar tellen, vangen, meten en wegen.
We besluiten met de eerste, spannende indrukken van het kleurringonderzoek, waarmee we in 2018 zijn gestart. Daardoor kunnen de zwaluwen individueel worden gevolgd.
We hopen veel zwaluwliefhebbers, van binnen én buiten de bebouwde kom, te mogen begroeten!
Informatie: Annette van Berkel, lezingcoördinator, lezingcoor@nvwc.nl

Datum: 
woensdag 20 maart 2019