U bent hier

Vlinders Graadmeters: Wat betekent klimaatverandering voor onze vlinders?

Je kunt de krant niet openslaan of je tijdlijn op Twitter niet openen zonder dat je met klimaatverandering geconfronteerd wordt. De ijskappen smelten, er zijn enorme stormen en wereldwijd is de impact nu en zeker over 30-40 jaar enorm.
Maar ook hier en nu zijn de gevolgen ervan overduidelijk. In deze lezing zal worden ingegaan op de gevolgen van de klimaatverandering op vlinders, libellen en de Nederlandse biodiversiteit. We zien op heel veel terreinen en bij veel soorten de invloed, maar die is zeker niet bij alle soorten hetzelfde en heel veel is nog ongewis.

Er komen zeker een aantal bijzondere en schijnbaar tegenstrijdige zaken aan de orde. Zo zijn er soorten die verdrinken door de verdroging en soorten die te koud worden door de opwarming van de aarde. En veel soorten zullen te lijden hebben onder de klimaatverandering, maar die zal er ook toe leiden dat er nieuwe soorten in ons land en ook bij Culemborg zullen verschijnen. Wilt u hier meer over horen, kom dan op woensdag 16 oktober naar de Steenuil.
Kars Veling is al vanaf de oprichting in 1975 lid van de NVWC en is in zijn dagelijks leven projectleider en woordvoerder van De Vlinderstichting, een landelijke natuurbeschermingsorganisatie.

Wanneer: woensdag 16 oktober 2019
Waar: ‘Steenuil’, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg
Tijd: 20.00 –22.00 uur (u bent welkom vanaf 19.30 uur)
Toegang gratis
Voor meer informatie: Annette van Berkel lezingcoor@nvwc.nl

Datum: 
woensdag 16 oktober 2019