U bent hier

Biodiversiteit

Brief aan wethouder Joost Reus over Groenvisie

3 maart 2019 verstuurden we een brief aan wethouder Joost Reus, die o.m. belast is met het groenbeleid in de gemeente met het advies van NVWC t.b.v. de Groenvisie van gemeente Culemborg. Daarin adviseren we om behoud en vergroting van natuurwaarden en biodiversiteit tot kern te maken van de Groenvisie, Groene Agenda en Groenbeheerplan.

Lees de hele brief samen met de door bestuurslid Sarie Buijze uitgesproken mondelinge bijdrage in de raadscommissie-vergadering van 13 dec 2018.

Brainstormavond over biodiversiteit in Culemborg

Op 23 januari 2019 vond een heel inspirerende brainstormavond plaats bij de NVWC over hoe we de biodiversiteit kunnen vergroten in de West Betuwe.

Lees het verslag daarover.

Artikel over biodiversiteit in Trouw

In de Trouw van 19 december 2018 stond een artikel van de hand van Michiel Wallis de Vries over biodiversiteit. Michiel Wallis de Vries, projectleider bij De Vlinderstichting en hoogleraar aan Wageningen Universiteit, gaf op 24 december 2018 een belangwekkende lezing bij de NVWV in de De Steenuil, getiteld “Help de insecten sterven!”.

Zie hier het artikel in Trouw.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd

Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een maatschappelijke beweging met een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten met hun plan zien dat door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het verschil gemaakt kan worden voor een rijkere natuur.

Hier meer info en de volledige versie van het plan. 

Ingezonden brief over biodiversiteit in de Culemborgse Courant

Op 28 februari 2018 werd in de Culemborgse Courant een ingezonden brief van onze voorzitter Kars Veling gepubliceerd met een pleidooi om bij de formatie van het nieuwe College van B&W meer aandacht te besteden aan de biodiversiteit in onze gemeente.

Lees hier de brief.