U bent hier

Biodiversiteit

Brief aan wethouder Joost Reus over Groenvisie

3 maart 2019 verstuurden we een brief aan wethouder Joost Reus, die o.m. belast is met het groenbeleid in de gemeente met het advies van NVWC t.b.v. de Groenvisie van gemeente Culemborg. Daarin adviseren we om behoud en vergroting van natuurwaarden en biodiversiteit tot kern te maken van de Groenvisie, Groene Agenda en Groenbeheerplan.

Lees de hele brief samen met de door bestuurslid Sarie Buijze uitgesproken mondelinge bijdrage in de raadscommissie-vergadering van 13 dec 2018.

Brainstormavond over biodiversiteit in Culemborg

Op 23 januari 2019 vond een heel inspirerende brainstormavond plaats bij de NVWC over hoe we de biodiversiteit kunnen vergroten in de West Betuwe.

Lees het verslag daarover.

Artikel over biodiversiteit in Trouw

In de Trouw van 19 december 2018 stond een artikel van de hand van Michiel Wallis de Vries over biodiversiteit. Michiel Wallis de Vries, projectleider bij De Vlinderstichting en hoogleraar aan Wageningen Universiteit, gaf op 24 december 2018 een belangwekkende lezing bij de NVWV in de De Steenuil, getiteld “Help de insecten sterven!”.

Zie hier het artikel in Trouw.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd

Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een maatschappelijke beweging met een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten met hun plan zien dat door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het verschil gemaakt kan worden voor een rijkere natuur.

Hier meer info en de volledige versie van het plan. 

Ingezonden brief over biodiversiteit in de Culemborgse Courant

Op 28 februari 2018 werd in de Culemborgse Courant een ingezonden brief van onze voorzitter Kars Veling gepubliceerd met een pleidooi om bij de formatie van het nieuwe College van B&W meer aandacht te besteden aan de biodiversiteit in onze gemeente.

Lees hier de brief.

Biodiversiteitsavond in Stadhuis op 22 mei 2019

Op woensdagavond 22 mei vindt in het stadhuis in Culemborg een informatiebijeenkomst plaats over biodiversiteit. Deze avond wordt verzorgd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de Vlinderstichting en de gemeente Culemborg.
In mei wordt een persbericht verspreid waarin bewoners worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
De volgende onderwerpen komen die avond aan bod:
- Culemborg door de ogen van vlinders en andere insecten (bijen, zweefvliegen en libellen), Hoe leven ze en wat hebben ze nodig?
- Wat kunnen bewoners van Culemborg en omgeving doen om de biodiversiteit te verhogen? Het erf, tuin of balkon als kroeg, maar het liefst ook als kraamkamer.
- Aansluitend wordt toegelicht hoe:
o Inwoners met meer dan 1500 m2 zich kunnen aanmelden voor een biodiversiteitsplan voor hun grond (> 1500 m2). Een adviseur van SLG zal deze eigenaren een bezoek brengen.
In samenwerking met de betreffende eigenaren stelt de adviseur een biodiversiteitsplan op.
o inwoners met minder dan 1.500 m2 grond (stadstuinen) kunnen deelnemen aan een initiatief om hun tuin om te vormen tot een insectenparadijs. SLG zal ook dit initiatief begeleiden.
Op deze avond bestaat ook de mogelijkheid dat lokale initiatieven en organisaties op het gebied van natuur/ landschap/ biodiversiteit zich aan het publiek kunnen presenteren.