U bent hier

Biodiversiteit

Het is de bedoeling op deze pagina stukken en meningen weer te geven wat betreft biodiversiteit.
De pagina is er nu, nu nog de stukken.
Ik doe de aftrap met onze eerdere brief over biodiversiteit, die Kars eerder dit jaar naar de Culemborgse Krant stuurde.

brief aan de Culemborgse Krant over biodiversiteit van Kars Veling

Link naar stuk in Trouw van de lezinggever op 19 december 2018: Stuk van Michel Wallis de Vries in Trouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd

Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een maatschappelijke beweging met een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten met hun plan zien dat door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het verschil gemaakt kan worden voor een rijkere natuur. Hier  meer info en de volledige versie van het plan.