U bent hier

De Beusichemse Waard

De Beusichemse Waard is een grote waard.
Deze loopt vanaf de Trektelpost door tot de Schaardijkse weg nabij Ravenswaaij. 
In het westelijk gedeelte is een ooibosje aanwezig met wilgen en populieren. 
Vanaf even oostelijk van de Weidsteeg tot voorbij de Veerweg Beusichem is een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. 
Het oostelijke gedeelte van het gebied, waar de boerderijen ‘Den Oven’ en ‘De Duinen’ zijn gelegen, bestaat uit grootschalig landbouwgebied.
Het gebied is niet toegankelijk. Het is te overzien vanaf de Beusichemse Dijk en de Veerweg Beusichem.

In het ooibosje is al decennialang een blauwe reigerkolonie gevestigd.
Buiten het broedseizoen slapen grote zilverreigers hier met regelmaat.
Incidenteel is de kwak er aangetroffen, zodat het bosje onder lokale vogelaars bekend staat als het 'kwakkenbosje'.

De waterpartijen en de rabatten ter hoogte van de Kerswerf zijn van belang voor amfibieën.De belangrijkste is wel de kamsalamander. De heikikker komt ook hier en daar voor met name in allerlei plasjes onder langs de Lekdijk. 

Kaart: