U bent hier

De Beusichemse Waard

De Beusichemse Waard is een grote waard.
Deze loopt vanaf de Trektelpost door tot de Schaardijkse weg nabij Ravenswaaij. 
In het westelijk gedeelte is een ooibosje aanwezig met wilgen en populieren. 
Vanaf even oostelijk van de Weidsteeg tot voorbij de Veerweg Beusichem is een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. 
Het oostelijke gedeelte van het gebied, waar de boerderijen ‘Den Oven’ en ‘De Duinen’ zijn gelegen, bestaat uit grootschalig landbouwgebied.
Het gebied is niet toegankelijk. Het is te overzien vanaf de Beusichemse Dijk en de Veerweg Beusichem.

In het ooibosje is al decennialang een blauwe reigerkolonie gevestigd.
Buiten het broedseizoen slapen grote zilverreigers hier met regelmaat.
Incidenteel is de kwak er aangetroffen, zodat het bosje onder lokale vogelaars bekend staat als het 'kwakkenbosje'.

Vooral tijdens de voor- en najaarstrekperiode kunnen bij de vogelkijkhut leuke waarnemingen worden gedaan.
Allerlei steltlopertjes laten zich er met het licht in de rug goed bekijken.
Grutto's en wulpen komen er slapen.
Ook zeldzaamheden als de gestreepte strandloper zijn er waargenomen.

In het zomerseizoen is het gebied dichtbevolkt met eendensoorten.
Soms is de zomertaling er het hele broedseizoen te zien.
Pullen zijn er echter nooit waargenomen.
Ook de waterral is er vast gast.
In de nog resterende knotwilgrijen broedt her en der de steenuil.

De waterpartijen en de rabatten ter hoogte van de Kerswerf zijn van belang voor amfibieën.
De Lekdijk wordt tijdens de paddentrek 's nachts voor verkeer afgesloten.
Beusichemse Waard bij Weidsteeg. Foto: Kars VelingSindsdien zijn er veel bijzondere vogels te zien, met name tegenover de 'Oude Kerswerf'. Op de zandplaten daar hebben dieverse kluten en visdieven gebroed. Wanneer het gebied zich verder ontwikkelt, zal dit waarschijnlijk weer minder worden. Het oostelijke gedeelte van het gebied, waar de boerderijen Den Oven De Duinen zijn gelegen, bestaat uit grootschalig landbouwgebied. Hier zijn regelmatig patrijzen te zien. Het gebied is niet toegankelijk. Het is te overzien vanaf de Beusichemse Dijk en de Veerweg Beusichem.

Kaart: