U bent hier

De Lazaruswaard

De Lazaruswaard is gelegen langs de Beusichemse Dijk ten noordoost van de Culemborgse binnenstad. 
Het gebied bestaat uit weilanden met een aantal moerassige gedeelten en een strang. 
Het gebied is niet toegankelijk, maar is goed te overzien vanaf de dijk.

In de drassige gedeelten zijn in het voorjaar regelmatig vogels te zien als tureluur, zomertaling en lepelaar. 
Ook de waterral komt er voor.
Een enkel jaar is de zeldzame kwartelkoning te horen
De strang is voor amfibieën een belangrijk voortplantingsgebied.

Op natte delen groeit veel gewone ratelaar.

Kaart: