U bent hier

De Regulieren

Komgrondenreservaat van het Gelders Landschap gelegen tussen de Zeedijk, de Hennisdijk, de Zwarte Kade en de Bisschopsgraaf in de gemeente Geldermalsen. Het gebied is gevormd tussen 1974 en 1983 in het kader van een ruilverkaveling, temidden van intensief gebruikte landbouwgronden. het bestaat voor tweederde uit bloemrijke hooi- en weilanden en voor het overige uit populierenbos, grienden en moeras.  In het gebied liggen twee eendenkooien. Het gebied is een van de beste vlindergebieden in de omgeving, met in het voorjaar veel bruine zandoogjes. Ook zijn hier nog oranjetippen te vinden. Verder zijn er in het gebied goed reeën te zien. Wanneer het gebied in het voorjaar nog erg nat is, zijn er veel vogels te zien als grutto, zomertaling, watersnip en dergelijke. Het gebied is vrij toegankelijk over een aantal wandelpaden. Langs de Rijksstraatweg is een kleine parkeerplaats met in informatiebord.In de sloot langs de noordelijke toegangsweg groeit veel krabbenscheer. In de sloten van het noordelijke deel komt de grote modderkruiper vrij veel voor.

Kaart: