U bent hier

Lezing: Landschappen en vogels in en om Arnhem

Natuurbeschermer, fotograaf en verteller Koos Dansen neemt ons mee op een denkbeeldige fietstocht van ongeveer 50 km langs en door zijn favoriete plekjes en stekjes in en om zijn woonplaats Arnhem, waar hij de afgelopen jaren zo’n 200 soorten vogels fotografeerde. Volgens hem kun je vrijwel overal in ons land binnen wandel- en fietsafstand van huis geweldig van vogels en natuur genieten. Des te meer natuurlijk naarmate de verscheidenheid aan biotopen en landschappen groter is, zoals op de overgang van de Veluwe en Betuwe. Arnhem is wat dit betreft rijkelijk bedeeld met bos, heide, landgoederen, rivier met uiterwaarden, de stad en een nieuw nat landschapspark met rietmoeras tussen Arnhem en Nijmegen. Zo komen soorten aan bod en in beeld als klapekster, grauwe klauwier, zwarte en groene specht, appel- en goudvink, gekraagde en zwarte roodstaart, koekoek, oeverzwaluw, visarend, smelleken, boomvalk en tal van soorten steltlopers, eenden en rietvogels. Ook is er oog voor het geheel van landschappen, flora en andere fauna.

Koos Dansen was voorlichter en redacteur van Geldersch Landschap & Kasteelen. Nu met pensioen en actief lid van de Vogelwerkgroep Arnhem, vrijwilliger lezingen en educatie van Vogelbescherming Nederland en mede-auteur van de Praktijkboeken voor Vogel- en Landschapsfotografie.

Woensdagavond 16 januari 2019 van 20 (zaal open om 19.30 uur) tot circa 22.00 uur
Waar: De Steenuil, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg

De toegang is gratis, meer informatie bij Annette van Berkel, lezingcoor@nvwc.nl

Datum: 
woensdag 16 januari 2019