U bent hier

Lid of donateur worden?

Lid of donateur worden?

Een lidmaatschap kost  vanaf 1 januari 2019 25 euro per jaar (tot die datum is het 20 euro). Wanneer in een huishouden meerdere personen lid zijn van de vereniging, is het eerste lid volledige contributie verschuldigd en moeten de tweede en volgende leden  10 euro per jaar betalen. De vereniging kent geen jeugdlidmaatschap, dus ook zij betalen 25 euro per jaar. Niet-leden kunnen maximaal drie maanden meedoen aan de activiteiten van een werkgroep of de jeugdgroep. Daarna zijn zij contributie verschuldigd.

De verzendkosten van het clubblad aan leden die buiten de bezorggebieden wonen (dat wil zeggen buiten de bebouwde kom van Culemborg, Geldermalsen, Tricht, Zoelmond en Beusichem) worden doorberekend in de contributie. Vanaf 1 januari 2021 is dit 15,36 euro per jaar. U kunt er ook voor kiezen, als u in dit buitengebied woont, om de Hak-al digitaal te ontvangen en per uitgave een link toegestuurd te krijgen. In dit geval vervalt de postbijdrage. 

Organisaties of personen die geen lid willen worden, maar de NVWC wél willen steunen, kunnen zich aanmelden als donateur. De minimale jaarlijkse donatie is vanaf 1 januari 2019 25 euro. Donateurs ontvangen éénmaal per jaar de editie van het clubblad met het inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Wilt u lid of donateur worden, download dan het aanmeldingsformulier NVWC lidmaatschap, print het uit, vul het in en onderteken het.

Inning van de contributie geschiedt liefst via automatische incasso. Download het incassoformulier, print het uit, vul het in en onderteken het.

Beide ingevulde formulieren scannen en per email verzenden naar ledenadmin(apestaartje)nvwc.nl. Let op: “(apestaartje)” vervangen door @. 

Of verzend de formulieren per post naar: Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg.

U kunt er desgewenst ook voor kiezen alleen het aanmeldingsformulier in te sturen. U krijgt dan jaarlijks van de penningmeester het verzoek te betalen.

Lukt afdrukken niet, dan mag u de gegevens uit het aanmeldingsformulier ook apart in een email of een brief aan de ledenadministratie vermelden.

 

Wat houdt het lidmaatschap in? 

  • u krijgt drie- à viermaal per jaar het clubblad "Hak-al" 
  • u krijgt aankondigingen van alle activiteiten via de maandelijkse e-mailnieuwsbrief Tsjielp! 
  • u kunt deelnemen aan alle activiteiten 
  • u kunt lid worden van een of meer werkgroepen 
  • u heeft stemrecht en kunt dus meebeslissen over het beleid van de NVWC.

 

Wat houdt het donateurschap in? 

  • u krijgt jaarlijks de editie van het clubblad "Hak-al" met het inhoudelijk en financieel jaarverslag 
  • u krijgt aankondigingen van alle activiteiten via de maandelijkse e-mailnieuwsbrief Tsjielp! 
  • u kunt deelnemen aan alle activiteiten.