U bent hier

De Plantage

Negentiende-eeuws park van de landschapsarchitekt Zocher, gelegen in Culemborg.
Het park is aangelegd in Engelse Landschapsstijl. 
Het park is vrij toegankelijk.

In het park is een hertenkamp aanwezig.
Er zijn volieres met papegaaien en diverse oude kippenrassen te zien. 
Vanwege de oude bomen (met name eiken) met holten die in het park aanwezig zijn, is het een belangrijk gebied voor boombewonende vogels en vleermuizen. 
In het park broeden onder andere grote bonte specht, bosuil en boomklever. 
In een eik broedt jaarlijks een paar ooievaars op een nest, wat eerst door hen zelf gemaakt was op een afgebroken boom. Nadat dit er in een storm uitgewaaid is, is het vervangen door een kunstnest.

Verder zijn nagenoeg alle vleermuissoorten die in de omgeving voorkomen in het park te zien. 
Er is een kolonie watervleermuizen aanwezig.
Dwergvleermuizen jagen met grote aantallen door de lanen.
Ook rosse vleermuizen maken regelmatig gebruik van de holle bomen. 

In de randen van de bosweiden staat o.a. agrimonie. Tussen het park en de binnenstad liggen de 'Volenkampen'.
Dat zijn voormalige stadsweilanden, die bijna nergens anders in Nederland bewaard zijn gebleven. Hier broeden bijna jaarlijks kieviten.
Het terrein wordt agrarisch beheerd.

In de sloten komt de grote modderkruiper, een zeldzame vissoort voor.

Kaart: