U bent hier

Cursus Rabatbeheer

Rabatten zijn cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen. Het zijn langwerpige ophogingen die liggen tussen greppels. De grond uit de greppels is gebruikt om de rabatten aan te leggen.
In de directe omgeving van Beusichem ligt een aantal rabatten die specifiek onderhoud behoeven.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland start begin 2018 met een cursus (2 dagdelen) om zodoende vrijwilligers te betrekken bij het beheer en in stand houden van deze unieke cultuurhistorische elementen bij Beusichem. Deze cursus bestaat uit een theorie-avond (donderdagavond) en een praktijkochtend (vrijdagochtend).
Er is in totaal plaats voor ca. 15 cursisten. Er hebben zich al 4 belangstellenden vanuit de Milieugroep Buren aangemeld voor de cursus.

De cursus wordt aangeboden op donderdagavond 1 februari (theorieavond) en vrijdagochtend 2 februari (praktijkochtend). Bent u of andere leden van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg geïnteresseerd? Zo ja, wilt u zich dan aanmelden via m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl ?