U bent hier

Eerste geval van Orpheusspotvogel in werkgebied van de NVWC

Op 23 mei werd in het Beesdse veld langs de Oude Waag door Roy Slaterus een orpheusspotvogel ontdekt. De vogel zat te zingen in een wilgengriend. Dit is een wel heel bijzondere ontdekking, daar deze zeer zeldzame soort nog nooit eerder in onze omgeving is waargenomen. Het is ook pas de vierde waarneming van de soort in heel Gelderland. Leden van de vogelwerkgroep hebben de soort naderhand teruggevonden op deze plek en ook geluidsopnamen gemaakt.

De orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) is een lange-afstandstrekker die voornamelijk in Zuidwest-Europa broedt en overwintert in West-Afrika. Het is een warmteminnende soort die sinds het midden van de 20e eeuw bezig is met een opmars richting het noordoosten. In Nederland worden jaarlijks gemiddeld 4-6 territoria vastgesteld, meestal in Limburg.
In het noord-oosten van Frankrijk en in Nederland en Belgie is sprake van overlapping van de broedgebieden van de orpheusspotvogel en de noordelijker voorkomende spotvogel (Hippolais icterina), en kunnen er gemengde paren voorkomen. Overigens neemt de spotvogel in stand hier, aan de zuidgrens van het verspreidingsgebied, juist af.

De orpheusspotvogel lijkt zeer sterk op de spotvogel, maar heeft onder meer kortere vleugels, bruinig tot bruingrijze i.p.v. loodgrijze poten en egaler gekleurde vleugels.De zang lijkt sterk op die van de spotvogel en bosrietzanger en is gevarieerd, snel en kwetterend. Vergeleken met de spotvogel is de zang van de orpheusspotvogel minder krachtig, minder gevarieerd en klinkt iets haastiger. Mist daarnaast de nasale uithalen en bevat ook minder imitaties.
(Bron: o.a. Wikipedia, waarneming.nl)