U bent hier

Hak-al Wisseling van de wacht - redactieleden/opmakers gevraagd

De redactie van de Hak-al was gedurende een aantal jaren samengesteld uit vier mannen met ieder zo hun eigen taak om de edities samen te stellen en vorm te geven. Louis van Oort, auteur van de vaste rubriek het Oortdeel en eindredacteur, Dirk van Opheusden, coördinator voor het verzamelen van kopij en fotomateriaal, Berry Lucas, bekend auteur van heel wat artikelen en samen met Jan Dirk Buijzer verantwoordelijk voor de opmaak van de Hak-al. En tot voor kort ook Harry van de Warenburg, die de artikelen controleerde op (politieke) gevoeligheid.

Begin dit jaar werd een oproep geplaatst voor uitbreiding van de redactie en jawel twee dames reageerden: Caroline van der Laan gaf zich op om mee te werken aan de opmaak en Gabrielle van Appeldoorn was bereid te ondersteunen bij de coördinerende taken. Zo gezegd, zo gedaan. Hak-al 2016-2 zag het levenslicht met een redactie van 6 personen. Helaas meldde Dirk zich in augustus toch af in verband met ander bezigheden en begin oktober gaf ook Jan Dirk aan zijn activiteiten voor de redactie neer te zullen leggen. En zo zijn we terug naar een redactie van 4 personen. Uit ervaring weten we inmiddels dat deze bezetting eigenlijk te krap is en dat hierdoor voor het lezen en redigeren van kopij en in de periode van de opmaak en het verzamelen en verwerken van fotomateriaal de tijdsbelasting erg hoog is voor deze 4 vrijwilligers. Concessies doen aan de kwaliteit van inhoud en vormgeving willen we niet en daarom doen we graag een oproep aan vrijwilligers die zich in kunnen en willen zetten in het redactieteam. Heb je ervaring met vormgeving, ben je een beetje creatief, ben je een organisatietalent of schud je zo een leuk en pakkend artikel uit je mouw? Meld je dan aan via redactie@nvwc.nl we maken graag kennis met je!

Tags: