U bent hier

Inventarisatie paddentrek – mensen gezocht

Voor veel padden is de jaarlijkse trek naar het voortplantingswater een hachelijke onderneming, omdat de padden tijdens hun trek soms één of meer wegen moeten oversteken. Hierbij lopen de padden een grote kans doodgereden te worden. In het verleden werden door NVWC-leden tijdens piekavonden in februari en maart padden op de Kleine Buitenom opgevangen en met de hand overgezet. Sinds een aantal jaren, na de bouw van het nieuwe wijkje achter de Lekdijkstraat, is de trek daar vrijwel gestopt.

Van de Milieuwerkgroep Buren hebben wij de vraag gekregen of er op de Lekdijk ten westen van de Weidsteeg locaties zijn waar veel paddentrek plaatsvindt. Zij hebben bij het waterschap een voorstel ingediend om paddenkokers onder verkeersdrempels op de Lekdijk aan te brengen zo mogelijk ook op het traject in ons werkgebied. Zie bijgaande foto’s. Het waterschap staat daar niet onwelwillend tegenover. Het voorstel moet nog verder uitgewerkt worden, maar wij willen graag aan hun verzoek voldoen.

De paddentrek vindt plaats in de periode februari-maart, met name als de temperatuur boven de 6°C komt in combinatie met vochtig weer. Wij zoeken daarom een aantal mensen die op vrij korte termijn (plm. 1 dag tevoren) oproepbaar zijn om rond zonsondergang een à twee uur in genoemde periode per fiets de omvang van overtrekkende padden te inventariseren op de Lekdijk tussen Weidsteeg en Werk aan het Spoel. De nadruk ligt vooralsnog op het inventariseren, maar natuurlijk kunnen er zonodig ook padden worden overgezet.

U kunt zich opgeven via bestuur@nvwc.nl. Voor deze inventarisatie zal een Whatsapp-groep worden aangemaakt, dus bij aanmelding graag uw mobiele nummer vermelden. Indien u geen mobiele telefoon gebruikt, dan graag uw vaste telefoonnummer vermelden. Tevens graag uw emailadres vermelden.

Overigens, als u weet waar er op het eerder genoemde traject in de afgelopen jaren sprake is geweest van paddentrek van enige omvang, dan horen wij dat natuurlijk ook graag.