U bent hier

Jaarvergadering 2020

Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering van 2020 uit te stellen naar april 2021. Financiële stukken waren al aan de leden voorgelegd en zullen formeel volgend jaar bekrachtigd worden. We wijken hierbij af van de statutaire regels, maar gezien de coronavoorschriften was hier sowieso niet aan te voldoen. De kascommissie is wel bij elkaar geweest en heeft op 13 februari geconcludeerd, dat de stukken in orde waren. Zie verslag kascommissie.

Tags: