U bent hier

Knotwerkgroep snoeit elzenhakhout langs Diefdijk

De knotwerkgroep van de NVWC heeft deze winter het onderhoud ter hand genomen van het elzenbosje langs de Diefdijk, op de hoek van de Prijsseweg. Met dit cultuurhistorisch hakhoutbeheer is, na jarenlange aftakeling en vernieling van deze waardevolle en markante landschapselementen, het duurzaam behoud ingezet. Op de zaterdagen 16 november en 1 februari hebben een vijftiental vrijwilligers de elzenstobben gesnoeid en het hout afgevoerd en langs de rand van het bosje gelegd. Een lastige klus, want het terrein is deels erg moerassig, dichtbegroeid en door de kleine dijkjes ( “rabatten”)erg hobbelig. Maar het was dankbaar werk, want gaandeweg zijn de oorspronkelijke contouren van het hakhoutperceel weer zichtbaar geworden. Een leuke afwisseling ook op het reguliere knotwerk!

Aanleiding voor het landschapsonderhoud langs de Diefdijk was de actie van de NVWC vorig jaar om de verwijdering van de elzenbosjes en de moerasstrook door achtereenvolgende eigenaren te stoppen. De natte laagtes langs de Diefdijk zijn in de loop der eeuwen door kleiwinning voor de dijkbouw ontstaan, maar dreigden door illegale demping met grond en puin te verdwijnen. Daarmee zouden ook de aanwezige natuur en historisch erfgoed verloren gaan. Met de gemeente en de eigenaar zijn daarop afspraken gemaakt over het behoud van de strook, waaronder de toezegging van de NVWC om het bosje periodiek te snoeien. Het uitdiepen van de watergangen zal worden uitgevoerd door de eigenaar. Ook dient er volgens de afspraken nog nieuwe aanplant van knotbomen plaats te vinden.

Meer informatie over de knotwerkgroep: Harry van de Warenburg, tel. 0345514358 / 06-44704754

Tags: