U bent hier

Lastig herkenbare nachtvlindersoorten

Vorige week werd er een presentatie gegeven door Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting voor de insectenwerkgroep van de NVWC. Hij behandelde een aantal van de moeilijk op naam te brengen nachtvlindergroepen naar aanleiding van door ons opgestuurde vragen. Een foto van een nachtvlinder bleek niet altijd genoeg om een vlinder op naam te brengen. Soms is genitalieënonderzoek nodig om zekerheid te krijgen.

De halmuiltjes (Oligia soorten) werden besproken. Het gelobd, donker, bont en oranjegeel halmuiltje vertonen veel variatie en vooral donkere vormen zijn moeilijk te determineren. Alleen zeer uitgesproken typische exemplaren kunnen op soortsniveau op naam worden gebracht en anders kunnen ze doorgegeven worden als halmuiltje of Oligia spec. zoals het geval is voor het donkergekleurde halmuiltje op de foto (Anja de Wit).

Er zijn ook groepen zoals de witte spanners waar nauwkeurig langslopen van alle kenmerken tot een correcte determinatie kan leiden. Een voorbeeld is deze witte spanner (foto Margreet de Nie). Na een puzzelavond in het najaar waren we als groep nachtvlinderaars uitgekomen op een bosspanner (Scopula immutata) maar we waren niet zeker van deze determinatie. Tijdens deze presentatie heeft Jurriën de gelijkende soorten en hun kenmerken toegelicht en was de conclusie dat het inderdaad om een bosspanner gaat.

We kijken ernaar uit de gepresenteerde kennis komend jaar te gebruiken en de door ons waargenomen nachtvlinders met meer zekerheid op naam te brengen.