U bent hier

Tien jaar fascinatie voor boerenzwaluwen, fascinerende lezing!

In 2009 startten Theo Boudewijn en Jouke Altenburg met het (twee-)wekelijks volgen van nesten op een aantal erven in de West-Betuwe. Het was ook niet zo verwonderlijk dat bij hun lezing in maart onder het publiek veel van de erfbewoners aanwezig waren waar Theo en Jouke al jarenlang op de koffie komen. Van “hun” vogels werden op een boeiende wijze resultaten gepresenteerd van tien jaar tellen, vangen, meten en wegen. Daarbij wordt steeds geprobeerd om de vogels en hun nesten zo min mogelijk te belasten. Het aantal boerenzwaluwen is de laatste vijftien jaar stabiel, al staat hij nog wel op de Rode Lijst.
Door het onderzoek wordt inzicht verkregen in factoren die van cruciaal belang zijn voor voortplanting en overleving in Nederland, maar ook (o.a. door heel lichte zenders op de rug) voor de lange trekweg naar Afrika en terug. Unieke beelden werden getoond, vele door Jouke gemaakt, maar ook door onderzoeker Bennie van den Brink.
In 2018 is gestart met kleurringonderzoek, waardoor de zwaluwen individueel kunnen worden gevolgd. We gaan er ongetwijfeld meer van horen.