In deze Tsjielp!! van april staan weer veel activiteiten die u kunt ondernemen.De vaste rubrieken met interessante natuurwaarnemingen, berichten van het bestuur en van andere natuur- en milieuorganisaties ontbreken ook deze keer niet. Lees ook de korte berichtjes met links naar meer informatie. Veel leesplezier!

De Stichting Escape heeft in de periode 2000-2008 het stadhuis beheerd en geëxploiteerd. De opbrengst werd gebruikt om culturele activiteiten te ontwikkelen.

De blauwborst is terug. Deze foto's heb ik vrijdag 23 maart in de ochtend gemaakt in de uiterwaarden bij Everdingen. Op zaterdag 6 april gaan we met de maandelijkse vogelexcursie op zoek naar deze soort. Hij is natuurlijk prachtig maar zijn zang vind ik stiekem nog mooier.

Gerrit Jan Klop

Iemand van de vogelwerkgroep kreeg onderstaand verhaal toegestuurd van Cynthia uit Beusichem. Te leuk om hier niet te delen:

Zoals elk jaar mochten leerlingen van groep 8 van Culemborgse basisscholen meehelpen met het onderhoud van een griend. Dat gebeurde tijdens de door de NME, in samenwerking met de gemeente Culemborg, Staatsbosbeheer en NVWC, georganiseerde Natuurfeestdagen op dinsdag 6 en donderdag 8 maart. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontstaan en de natuurwaarden van grienden. Tijdens een aantal lessen kregen zij vooraf informatie over de grienden, waarvoor de grienden dienden, hoe het werk werd verricht en over de mensen die daarin werkzaam waren.

Zaterdagavond 14 april 2018
WILD: Bonte families op de Veluwe

De film is opgenomen in het aanbod van De Fransche School in samenwerking met Natuur- en Vogelwacht Culemborg

In de film van Luc Enting, al jarenlang een bekende natuurfilmmaker, staat de veluwse natuur centraal.
In Wild volgen we gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrolspelers; de vos, het edelhert en het wilde zwijn.

Nat en niet te koud, dat is het weer waar padden, kikkers en salamanders van houden. Nu is dan ook de trek aangebroken en dat betekent ook dat er veel worden doodgereden, vooral op de dijk.

De lente lijkt nog ver weg, maar hij begint toch echt deze maand. En als die snijdende wind gaat liggen, kan het zo maar een prachtige dag worden om er op uit te trekken. In deze Tsjielp!! ideeën voor binnen en buiten. Bekijk ook de berichten van het bestuur en de natuurwaarnemingen.

6 maart 2018
20:00 uur
In de Steenuil

Voor verse koffie en thee zal worden gezorgd

Voor veel amfibieën (padden/kikkers/salamanders) is de jaarlijkse trek naar het voortplantingswater een hachelijke onderneming, omdat de amfibieën tijdens hun trek soms één of meer wegen moeten oversteken. Hierbij lopen de amfibieën een grote kans doodgereden te worden. Door NVWC-leden is vorig jaar weer gestart met het overzetten, nadat we dit een een aantal jaren niet meer gedaan hadden. We willen ook dit jaar hier weer mee starten op kleine schaal. We gaan dan alleen overzetten op topdagen in de periode februari/maart.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS