Op zaterdag 16 januari doet de vogelwerkgroep de jaarlijkse roofvogel telling in en rond Culemborg. We verwachten buizerds, torenvalken, sperwers en misschien wel een slechtvalk of blauwe kiekendief. Het werkgebied is opgedeeld in telvakken en we hopen zo veel mogelijk vakken te kunnen tellen die zaterdag door ons op te delen in groepen.
Iedereen die het leuk vindt om mee te tellen is welkom. Neem een fiets en een verrekijker mee en zoek mee onder leiding van een ervaren teller.

De Natuurfeestdag is een jaarlijks project in een samenwerking van de basisscholen, gemeente Culemborg, NME, Staatsbosbeheer en NVWC. Een praktische natuureducatie voor leerlingen van de basisscholen.

We zagen in de uiterwaarden bij de Lek dat er Bevers druk bezig zijn geweest. Gezien Bergeend, Knobbelzwaan, Kuifeend, Brilduiker en de Zilver Reiger. En als laatste het ijsvogeltje die op de tak stil bleef zitten. Mijn Kleindochter Lara was helemaal trots.

Hemelvaartkamp NVWC 2016

Na het succesvolle jubileumkamp in mei van dit jaar in La Brenne, Frankrijk, heeft een aantal NVWC-ers de smaak weer te pakken. Er is veel moois gezien, weer nieuwe kennis opgedaan, de sfeer was uitstekend, er zijn nieuwe contacten gelegd, oude weer aangehaald. Daarom wordt er dit jaar opnieuw een kamp georganiseerd, iets dichter bij huis en wel in de Hemelvaartperiode, van 5 t/m 8 mei 2016.

De bestemming is het Meinweggebied, een voor Nederland uniek terrassenlandschap. Bijgaand een uitgebreide beschrijving van het gebied.

Aanstaande zaterdag de 16e is de opzet om de 2e helft van de rij bomen langs de Beusichemsedijk te snoeien en het karwei hier af te ronden. In december heeft een kleine groep bijna de helft van de bomen gesnoeid, hout afgevoerd en verbrand.

Op 6 januari was er een leuke nieuwjaarsbijeenkomst in de Steenuil. De klusgroep had het geweldig voorbereid en erg smakelijke oliebollen gebakken. Er was volop gelegenheid om elkaar de beste wensen te doen en te overleggen over wat er allemaal op stapel staat komend jaar.

De redactie van de Hak-al, het verenigingstijdschrift van de NVWC, is op zoek naar twee nieuwe medewerkers. Allereerst is er een vacature voor een redactiecoördinator. De coördinator is de aanjager van bijdragen voor de Hak-al en de bewaker van de redactiestromen. Zij of hij enthousiasmeert potentiële auteurs om kopij aan te leveren, verzamelt deze kopij en verzorgt de eerste bewerking. Verder bewaakt de coördinator de deadlines. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij eindredacteur Louis van Oort: Lvanoort@planet.nl

In Tsjielp 71 vindt u alles over de NVWC-activiteiten in januari en traditiegetrouw wordt in het eerste nummer van het jaar ook het jaarprogramma van de jeugdgroep gepresenteerd. Voor nieuws over álle plannen voor 2016 komt u natuurlijk naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari in de Steenuil! Het bestuur hoopt velen van u daar te ontmoeten.

Onder deze titel stond prominent op de voorpagina van de Culemborgse Courant van 23 december 2015 de vondst, door kanoërs van De Helling, van afgeknabbelde takken en een gevelde knotwilg. Het ging duidelijk om beversporen. In een bericht met foto op pagina 17 van de krant werd uitgebreider verslag gedaan. Verwezen werd naar ‘geruchten en losse waarnemingen van een voorbij zwemmende bever in de Lek en de Meer’ en naar de verwachting van de NVWC dat de bever zich hier zou vestigen.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS