Zoals gebruikelijk staat in de laatste Tsjielp!! van dit jaar het programma van de NVWC voor komend jaar, samengesteld door bestuur en werkgroepen. We hopen dat u er van zult genieten en heeft u nog suggesties, dan horen we dat graag. Het bestuur van de NVWC wenst u een gezellige decembermaand en veel leesplezier!

Lezing: Help! De insecten verdwijnen!

Door Michiel Wallis de Vries

Afgelopen jaar kwamen de resultaten van een Duits onderzoek naar buiten waaruit bleek dat er een enorme insectensterfte gaande is. Er werd in de media veel aandacht aan besteed en groot alarm geslagen. Zelfs de politiek lijkt nu doordrongen van de ernst van de zaak. De spreker van vanavond, Michiel Wallis de Vries werd door de Tweede Kamer uitgenodigd als expert om de kamerleden uit te leggen wat er aan de hand was en wat eraan te doen is!

Deze herfst verscheen een nieuwe nachtvlindersoort in het werkgebied van de NVWC, de maansikkeluil (Agrochola lunosa). Vanaf 2011 staan er nachtvlindervallen in het werkgebied maar nooit eerder zijn vlinders van deze soort in de val gelopen. Dit jaar werden in vijf van zes nachtvlindervallen (in Culemborg, Tricht en Buurmalsen) maansikkeluilen gevonden. De meeste maansikkeluilen werden in de maand september gevangen. Op 15 september zat het hoogste aantal, twaalf vlinders, in de val in de tuin aan de Merelweg in Culemburg.

Knotten!

Op 15 december wordt er geknot bij familie van Malssen, hoek einde Weidsteeg/Beusichemsedijk (nr. 20). Voor de liefhebbers is er voldoende dik hout om mee te nemen, het resthout wordt verbrand. Tijd: 9:00-14:00 uur. Wie slechts enkele uurtjes kan is uiteraard ook van harte welkom.

Vogels in de buurt, gratis excursie

December is de maand dat de meeste overwinterende ganzen wel zijn gearriveerd. Deze ochtend gaan we naar de vier soorten die rond Culemborg overwinteren; brandgans, grauwe gans, kolgans en toendrarietgans. Maar natuurlijk houden we onze ogen ook open voor roofvogels. Buizerds, torenvalken en misschien wel een slechtvalk of blauwe kiekendief zijn soorten die zich in deze koude maanden wat makkelijker laten zien dan in de zomer.

HEMELVAARTKAMP 2019 Wij kunnen het een traditie noemen. Stemmen over de bestemming voor het komende Hemelvaartkamp, dat zal plaatsvinden van donderdag 30 mei tot zondag 2 juni 2019.

Reprise op de filmvoorstelling het WAD van 10 november 2018

De film voorstelling van 10 november is geheel uitverkocht.
Het is jammer wanneer je er niet bij kon zijn. Want je hebt echt iets gemist. Deze film is meer dan de moeite waard om te kijken. Met werkelijk zeldzaam mooie opnames over leven in het Wad. Maar, wij hebben goed nieuws.
Samen met De Fransche School is er besloten om kort op deze voorstelling een matinee in te lassen!

WAD, overleven op de grens van water en land,
een ode aan de waddenzee
Een film van Ruben Smit
(bekend van onder andere De Nieuwe Wildernis)

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS