Elk jaar doet een aantal NVWC-leden mee aan deze activiteit naast vrijwilligers van Staatsbosbeheer, ouders en leerkrachten van de deelnemende basisscholen. De NVWC is gevraagd of we voor deze twee dagen twee begeleiders per ochtend en twee per middag kunnen verzorgen. In totaal dus 8 personen een halve dag. Je kunt als vrijwilliger meedoen op een ochtend of een middag, een hele dag mag en kan ook, graag zelfs want het heeft de voorkeur als je een hele dag kunt. Voor een prima lunch bij het houtvuur wordt gezorgd.

Op dit moment worden de eerste plannen ontwikkeld voor het negende lustrum, maar meer input is altijd welkom. Wordt het een feestje in en rondom ons clubhuis of treden we naar buiten met allerlei activiteiten bijvoorbeeld op een lokatie ergens in ons werkgebied?

Wie wil helpen om de plannen voor dit lustrum mede te ontwikkelen en te helpen organiseren? Meld je aan via bestuur@nvwc.nl.

Traditiegetrouw staat in de eerste Tsjielp!! van het nieuwe jaar het programma van de jeugdgroep van de NVWC voor komend jaar, samengesteld door jeugdgroep, bestuur en diverse werkgroepen. We hopen dat veel kinderen er aan mee zullen doen, de begeleiders hebben er weer zin in! Nog een traditie: onze nieuwjaarsbijeenkomst. We zien u graag op woensdagavond 8 januari om een mooie start te maken van ons jubileumjaar 2020 (in maart bestaat de NVWC 45 jaar).

Nieuwjaarsbijeenkomst: een terugblik en plannen voor komend jaar

Op 8 januari vanaf 19.30 uur openen we ons jubileumjaar met een gezellig samenzijn in ons clubgebouw. De familie Waroux zorgt natuurlijk weer voor de smakelijke oliebollen en andere hapjes en de klusgroep richt de zaal feestelijk in.
Voorzitter Kars blikt terug en natuurlijk ook vooruit naar ons lustrumjaar.
We hopen op een grote opkomst! Graag tot ziens op woensdag 8 januari.
V.a. 19.30 uur in De Steenuil, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg.

Lezing en natuurwandeling: 25 jaar evacuatie, nieuwe natuur dankzij het hoge water

In februari 2020 is het 25 jaar geleden dat grote delen van het rivierengebied, waaronder Culemborg, werden geëvacueerd. Het water was zo hoog gekomen dat men niet meer in kon staan voor de veiligheid. Het was onzeker of de dijken het zouden houden. De evacuatie was natuurlijk een enorme logistieke uitdaging voor de autoriteiten, maar ook ingrijpend voor de inwoners. Iedereen moest huis en haard verlaten en wist niet hoe ze die weer terug zouden zien. Voor sommigen was dit zelfs een traumatische ervaring.

Lezing met vlinderfilms: bedreigde schoonheid

Door Annette van Berkel

Het is nog winter, maar deze avond gaan we opwarmen met schitterende vlinderfilms. We bekijken de levenscyclus van het bont zandoogje om vervolgens de tuin te verlaten en vooral zeldzamer vlinders te ontmoeten die je juist in natuurgebieden moet zoeken. Hoe leven zij? Wat doen ze en waarom doen ze dat? En hoe doen hun rupsen het? En dat alles met uniek filmmateriaal.
De grote vuurvlinder, de pimpernelblauwtjes, veenvlinders, parelmoervlinders, de kleine heivlinder maar ook wat gewonere als bruin blauwtje en heideblauwtje gaan we ontmoeten.

In 2020 viert de NVWC haar 45-jarig jubileum. De voorbereidingen voor speciale activiteiten is begonnen. Bij eerdere jubilea (het 20ste, 30ste en 40ste) is het Hemelvaartkamp van de NVWC neergestreken in La Brenne, Frankrijk. Door zijn opmerkelijke landschapsdiversiteit is er volop variatie. We vinden er veel verschillende zoogdieren, de grootste kolonie moerasschildpadden, trek- en broedvogels, talrijke vlinders, libellen, orchideeën, enz. En nog steeds wordt door de deelnemers gesproken over deze bijzondere reizen. Dus voor herhaling vatbaar en daarom gaan we weer!

Knotwerkgroep 11 januari werkdag Werk aan het Spoel

De knotwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht heeft het onderhoud van de knotwilgen rond Werk aan het Spoel op zich genomen. Opzet is om in een dag met NVWC vrijwilligers en ondersteuning van vrijwilligers van de bomen aan de noordzijde onder handen te nemen, in de winter van 2016 is dit op een zaterdag gelukt. Mocht het door bijvoorbeeld mindere weersomstandigheden niet in een dag lukken dan volgt er een nieuwe datum. Het hout wordt op een later tijdstip versnipperd en afgevoerd door de gemeente Culemborg.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS