De blauwborst is terug. Deze foto's heb ik vrijdag 23 maart in de ochtend gemaakt in de uiterwaarden bij Everdingen. Op zaterdag 6 april gaan we met de maandelijkse vogelexcursie op zoek naar deze soort. Hij is natuurlijk prachtig maar zijn zang vind ik stiekem nog mooier.

Gerrit Jan Klop

Iemand van de vogelwerkgroep kreeg onderstaand verhaal toegestuurd van Cynthia uit Beusichem. Te leuk om hier niet te delen:

Zoals elk jaar mochten leerlingen van groep 8 van Culemborgse basisscholen meehelpen met het onderhoud van een griend. Dat gebeurde tijdens de door de NME, in samenwerking met de gemeente Culemborg, Staatsbosbeheer en NVWC, georganiseerde Natuurfeestdagen op dinsdag 6 en donderdag 8 maart. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontstaan en de natuurwaarden van grienden. Tijdens een aantal lessen kregen zij vooraf informatie over de grienden, waarvoor de grienden dienden, hoe het werk werd verricht en over de mensen die daarin werkzaam waren.

Zaterdagavond 14 april 2018
WILD: Bonte families op de Veluwe

De film is opgenomen in het aanbod van De Fransche School in samenwerking met Natuur- en Vogelwacht Culemborg

In de film van Luc Enting, al jarenlang een bekende natuurfilmmaker, staat de veluwse natuur centraal.
In Wild volgen we gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrolspelers; de vos, het edelhert en het wilde zwijn.

Nat en niet te koud, dat is het weer waar padden, kikkers en salamanders van houden. Nu is dan ook de trek aangebroken en dat betekent ook dat er veel worden doodgereden, vooral op de dijk.

De lente lijkt nog ver weg, maar hij begint toch echt deze maand. En als die snijdende wind gaat liggen, kan het zo maar een prachtige dag worden om er op uit te trekken. In deze Tsjielp!! ideeën voor binnen en buiten. Bekijk ook de berichten van het bestuur en de natuurwaarnemingen.

6 maart 2018
20:00 uur
In de Steenuil

Voor verse koffie en thee zal worden gezorgd

Voor veel amfibieën (padden/kikkers/salamanders) is de jaarlijkse trek naar het voortplantingswater een hachelijke onderneming, omdat de amfibieën tijdens hun trek soms één of meer wegen moeten oversteken. Hierbij lopen de amfibieën een grote kans doodgereden te worden. Door NVWC-leden is vorig jaar weer gestart met het overzetten, nadat we dit een een aantal jaren niet meer gedaan hadden. We willen ook dit jaar hier weer mee starten op kleine schaal. We gaan dan alleen overzetten op topdagen in de periode februari/maart.

Van vrijdag 8 juni 18.00 uur tot zaterdag 9 juni 18.00 uur organiseert de Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o een fantastisch evenement met het doel binnen die 24 uur 700 planten- en dierensoorten te scoren in het werkgebied van de NVWC. Tijdens deze 24 uur worden leden van de NVWC, maar ook alle andere geïnteresseerde Culemborgers, gevraagd om lekker op pad te gaan en planten en dieren te zoeken, op naam te brengen en door te geven. Dat kan individueel, maar ook in groepjes.

Met ruim 20 vrijwilligers van de knotwerkgroep en Werk aan het Spoel zijn er 14 knotwilgen gesnoeid aan de zuidkant. Lastige condities deels door wat regen en natte sneeuw maar ook door de gesteldheid van het terrein. Met name het steile talud, braamopslag en modder maakten het afslepen van het hout tot een lastig karwei. Gelukkig werd het in de loop van de ochtend wat droger met af en toe een waterig zonnetje. Tussen de middag werden wij verrast door Caatje aan de Lek met brood en soep.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS