JEUGDACTIVITEIT STERRENBEELDEN KIJKEN ZATERDAGAVOND 12 januari 2019

Zaterdag 12 januari gaan we in het donker naar de sterren kijken. Bij de Steenuil is dat een goed plekje omdat het er heel donker is. We gaan daar om half 8 mee beginnen. Tot zo 9 uur. Wanneer je naar de sterren kijkt zie je als van zelf daar lijntjes tussen. En die vormen dan weer figuren dus sterrenbeelden. Een bekende en makkelijke is de Grote Beer oftewel het Pannetje. Daarmee kan je dan weer de Poolster vinden. Die staat in het Noorden. Maar misschien weet je ook van jezelf het sterrenbeeld waarin je geboren bent. Die zijn ook in de hemel te vinden. Doe je met ons mee?

Nieuwjaarsreceptie

Traditiegetrouw openen we het jaar met een gezellige samenzijn in ons clubgebouw de Steenuil. De klusgroep, en met name Frans Waroux zal ongetwijfeld weer voor overheerlijke oliebollen en andere lekkernijen zorgen. Deze avond is vooral bestemd voor het gezellige samenzijn, terugkijken op het afgelopen jaar en natuurlijk het maken van nieuwe plannen. Naast het informele overleg, zal ook een korte presentatie worden gegeven over de schitterende natuur die we hier in en rond Culemborg hebben en over waar we in het komend jaar aan willen gaan werken.

Zoals gebruikelijk staat in de laatste Tsjielp!! van dit jaar het programma van de NVWC voor komend jaar, samengesteld door bestuur en werkgroepen. We hopen dat u er van zult genieten en heeft u nog suggesties, dan horen we dat graag. Het bestuur van de NVWC wenst u een gezellige decembermaand en veel leesplezier!

Lezing: Help! De insecten verdwijnen!

Door Michiel Wallis de Vries

Afgelopen jaar kwamen de resultaten van een Duits onderzoek naar buiten waaruit bleek dat er een enorme insectensterfte gaande is. Er werd in de media veel aandacht aan besteed en groot alarm geslagen. Zelfs de politiek lijkt nu doordrongen van de ernst van de zaak. De spreker van vanavond, Michiel Wallis de Vries werd door de Tweede Kamer uitgenodigd als expert om de kamerleden uit te leggen wat er aan de hand was en wat eraan te doen is!

Deze herfst verscheen een nieuwe nachtvlindersoort in het werkgebied van de NVWC, de maansikkeluil (Agrochola lunosa). Vanaf 2011 staan er nachtvlindervallen in het werkgebied maar nooit eerder zijn vlinders van deze soort in de val gelopen. Dit jaar werden in vijf van zes nachtvlindervallen (in Culemborg, Tricht en Buurmalsen) maansikkeluilen gevonden. De meeste maansikkeluilen werden in de maand september gevangen. Op 15 september zat het hoogste aantal, twaalf vlinders, in de val in de tuin aan de Merelweg in Culemburg.

Knotten!

Op 15 december wordt er geknot bij familie van Malssen, hoek einde Weidsteeg/Beusichemsedijk (nr. 20). Voor de liefhebbers is er voldoende dik hout om mee te nemen, het resthout wordt verbrand. Tijd: 9:00-14:00 uur. Wie slechts enkele uurtjes kan is uiteraard ook van harte welkom.

Vogels in de buurt, gratis excursie

December is de maand dat de meeste overwinterende ganzen wel zijn gearriveerd. Deze ochtend gaan we naar de vier soorten die rond Culemborg overwinteren; brandgans, grauwe gans, kolgans en toendrarietgans. Maar natuurlijk houden we onze ogen ook open voor roofvogels. Buizerds, torenvalken en misschien wel een slechtvalk of blauwe kiekendief zijn soorten die zich in deze koude maanden wat makkelijker laten zien dan in de zomer.

HEMELVAARTKAMP 2019 Wij kunnen het een traditie noemen. Stemmen over de bestemming voor het komende Hemelvaartkamp, dat zal plaatsvinden van donderdag 30 mei tot zondag 2 juni 2019.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS