Aanvullende informatie van lokale tellers brengt het aantal vastgestelde broedvogelsoorten van atlasblok 38-38 (omgeving Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop) op 90. Dat is acht soorten hoger dan tijdens het vorige atlasonderzoek (1998-2000). Komende weken nog eens goed op zoek naar hoge broedcodes en laat broedende soorten als de boomvalk. (Berry Lucas, Ries van Griensven, Jouke Altenburg)

Na het eten nog een rondje uiterwaarden gemaakt. Het begint goed: in de Baarsemwaard staat een klein groepje grutto's. Het blijken drie adulte en vier juveniele vogels te zijn. Eén juveniel is geringd: R3BBBR.
Navraag bij Astrid Kant leert dat de vogel op is geringd bij Hei- en Boeicop. Het is één van de 35 juveniele vogels die dit jaar door haar 'bij de poot' zijn genomen.

(Jouke Altenburg)

Een aanvullende nachtronde voor atlasblok 38-38 leverde Cetti's zanger, een roepende kwartel op een nieuwe locatie, twee bosuilen en op twee plaatsen fiepende ransuilenjongen op. Dat brengt het aantal soorten op 87. (Jouke Altenburg)

Het was een erg succesvolle nachtvlinderavond in de Regulieren! De temperatuur was heerlijk en dat leverde dan ook erg veel beesten op! Op het laken verschenen minstens 105 macro-nachtvlinders verdeeld over 51 soorten. Waaronder geweldige soorten als groot avondrood, peper en zoutvlinder, vuursteenvlinder, bonte bessenvlinder, gele agaatspanner en populierenpijlstaart. Die laatste was erg laat: tegen twee uur. De witte tijgers en de brandvlerkvlinders vlogen om je oren, kropen in je mouwen, tussen je pagina's van je boek en waren bij tijd en wijle erg lastig. :-)

Tijdens een avondtelling verzamelden zich op 30 mei minimaal 127 grutto's in de Everdingenwaard. Dat is geen best teken want de vogels horen nu nog permanent bij hun kleine jongen te blijven. Vermoedelijk hebben al deze vogels hun legsel verloren. 
De groepen leveren weer een aantal nieuwe kleurringaflezingen op. R3LYLB is drie van de vijf avonden aanwezig. In totaal is deze vogel dit voorjaar negenmaal door ons afgelezen.

Zoals ik vorige week al zei, dit zijn dé weken om extreem vroeg je bed uit te komen voor inventarisaties: alle zomergasten zijn terug, de vroege broeders hebben al jongen en de meeste soorten zingen nog volop. Én er kunnen onverwachte soorten opduiken. Vandaag stapte ik rond een uur of zes op de fiets om richting Erichem te rijden. Naast ons telblok 39-41 ben ik gestrikt om aanvullende tellingen te verrichten voor 39.43, het blok ten oosten van Geldermalsen. Dat is geen straf kan ik u melden. De Erichemse wal, die langs de Linge loopt, is een aanrader om eens rustig af te fietsen.

Omdat het een stralende dag beloofde te worden, besloot ik zondagmorgen 18 mei belachelijk vroeg op te staan (5 uur) om ‘mijn’ twee kilometerhokken te tellen voor de vogelatlas. Het gaat om de blokken 39-41-25 en 39-41-34, oftewel Deil en Enspijk. Fietsend vanuit Geldermalsen hoorde ik onderweg – de zon was nog niet eens op – een kwartel, dus dat begon al lekker. Vervolgens was het een uur lekker ontspannen tellen, met een opkomende zon, windstil weer en amper of geen verkeer. Puur genieten dus. Ik rondde de telling van een uur in blok 34 af op camping De Rotonde.

Het was weer heerlijk om te tellen. Ook onze 4e telling verliep bij uitermate prettig weer!
Eerst wel wat koud maar prachtige grondmist, mooie zonsopgang en daarna, nog steeds windstil, heerlijk warm (vegetatie was helaas nog wel erg lang erg nat...).
De leukste krenten:

5 mei 2014
Mario Huizinga leest Grote zilverreiger Oranje Rood (li) - Groen Lime metaal (re) af in de plasjes Einde Weidsteeg. De vogel is op 13-5-2013 als nestjong geringd in Besné (Fr.) Hij is op 6/7/13 gezien in de Ooijpolder (Njmegen), op 17/10/13 in de Steenwaard (Schalkwijk) en op 12/12/13 at Polder Blokhoven (Schalkwijk). Deze nog-niet geslachtsrijpe vogel blijft dus 'hangen'.

(met dank aan Loic Marion - FR).

De groep kleine mantelmeeuwen in de Everdingerwaard blijft Mario Huizinga intrigeren. Hij scoorde vandaag zijn zesde aflezing van dit voorjaar! Wit UB (rode letters) werd op de spreekwoordelijke korrel van zijn digiscoopcombinatie genomen. Lees de details in de lifehistory

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS