Slootjescheppen in de Zump met de jeugdgroep

De zomervakantie is voorbij. De scholen gaan weer beginnen. En de jeugdafdeling van de NVWC gaat a.s. zaterdagmiddag ook weer starten. We willen met jullie gaan schepnetten in de Zump. Daar kan je veel vangen.

Trek je oude kleren en laarzen aan. Wij zorgen voor schepnetten en bakjes, drinken en iets lekkers. Vorige keer regende het zo, maar wat gingen jullie goed door! Echte buitenkinderen! Zaterdag ziet het weer er veel beter uit.

Biodiversiteitsmarkt Culemborg 4 september

Samen met inwoners en diverse lokale partijen organiseert de gemeente Culemborg op zaterdag 4 september een biodiversiteitsmarkt. Deze markt is op de Varkensmarkt in Culemborg van 10.00 tot 13.00 uur. Het doel is om u als inwoner van Culemborg te informeren en te inspireren over vergroening en biodiversiteit. Vergroenen is belangrijk. Waarvoor we het doen is ook duidelijk: hitte, wateroverlast en voor de bloemetjes en de bijtjes. Maar waar moet u beginnen? Wat is wel goed om te doen en wat niet? We helpen u daar graag bij tijdens de biodiversiteitsmarkt op zaterdag 4 september.

Nachtvlindernacht natuurlijk ook in Culemborg

Op 3 en 4 september organiseert De Vlinderstichting weer de Nationale Nachtvlindernacht en op tientallen plekken in het land kunnen belangstellenden genieten van de boeiende wereld van de motten.

Ook wij doen natuurlijk mee! We zullen op vrijdagavond 3 september bij de Steenuil een laken met lamp opstellen en in de omgeving zal er worden gestroopt. Bomen krijgen een klodder heerlijke zoete en alcoholische stroop en we kijken in de loop van de avond welke vlinders er op afkomen.

B&W CULEMBORG KAARTEN PRAKTIJKEN RIJKSVASTGOEDDIENST AAN BIJ STAATSSECRETARIS
Burgemeester en Wethouders van Culemborg hebben in een brandbrief aan Staatssecretaris Knops de praktijken van Rijksvastgoeddienst (beter bekend als Dienst der Domeinen van de Nederlandse staat) aangekaart. Daarin dringen zij aan op ‘goed beheer’ van 12 hectare grasland middenin een woonwijk.
Deze graslanden, De Volencampen geheten, hebben een unieke cultuur-historische waarde en grote potentie voor natuurinclusief beheer.

Vleermuisavond in de Schaapskooi van de Vijfheerenlanden

Op vrijdagavond 27 augustus organiseert de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden een
vleermuizen avond in en rondom de Schaapskooi. U kent ze vast wel, de schimmen
in de schemering. Als in het vroege voorjaar de temperatuur weer oploopt
worden de vleermuizen wakker uit hun winterslaap en scheren bij de schemering
als schimmen door de tuin. Hoewel vleermuizen beschermd zijn lopen ze wel
gevaar, o.a. omdat wij onze spouwmuren zo ijverig isoleren. De Liniewacht heeft
als doel om de vleermuizen bij breed publiek onder de aandacht te brengen.

PLANTENWERKGROEP GAAT WEER OP ZOEK.

ZATERDAGMORGEN 14 AUGUSTUS OM 10 UUR VERZAMELEN OP DE VEERSTOEP
AAN DE OVERZIJDE VAN DE LEK.

VOOR IEDER DIE VAN PLANTEN HOUDT.

Jaarvergadering 2021 en aansluitend lustrumborrel

Het bestuur van de NVWC nodigt u van harte uit voor de Jaarvergadering op woensdagavond 15 september 2021. Deze jaarvergadering zal plaatsvinden in de grote zaal van de Steenuil, Steenovenslaan 20. Aanvang 19.30 uur. Omdat de jaarvergadering in 2020 door corona niet door kon gaan, komen tevens de stukken van 2020 aan de orde. Het financieel jaarverslag van 2019 was eerder al per mail verstuurd, maar zal nu net als het verslag van 2020 nogmaals aan de orde komen ter goedkeuring jaarvergadering. Na de jaarvergadering, die wij willen afronden in ca.

Insectenexcursie Tichelterrein in Buren op 17 juli

In 2021 voert de insectenwerkgroep een inventarisatie uit in dit insectenrijke gebied, het Tichelterrein in Buren. De focus ligt op dagvlinders, libellen en sprinkhanen.
De diverse deelgebieden zijn dit jaar al meerdere keren in kleine groepjes en alleen bezocht. Deze excursie is de afsluiting van de derde ronde.
We gaan zaterdag op jacht naar bruine blauwtjes, vuurlibellen en gaffelwaterjuffers. Deze soort is vorig jaar voor het eerst gezien in Buren en dit jaar is er ook al een exemplaar gezien.
We verzamelen om 11 uur bij de parkeerplaats aan de Hennisdijk.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS