Voor het onderzoek bij het Ecoduct en uiteraard ook bij andere toekomstige onderzoeken wilden wij de beschikking hebben over een goede batdetector. Hiertoe werd een aanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze heeft inmiddels toegezegd 50% van de kosten voor rekening te nemen (kosten 1185 euro). Hier zijn we uiteraard erg blij mee.

Namens het bestuur heel veel goede wensen voor het komende jaar, vooral gezondheid en veel mooie natuur om van te genieten! Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 11 januari kunnen Natuur- en Vogelwachters elkaar persoonlijk het beste wensen, terugkijken en plannen maken. Komt u ook?

In deze Tsjielp alvast de plannen voor de jeugdgroep voor het komend jaar en natuurlijk de activiteiten voor komende maand. Wat is er veel te doen in januari!

Het College van B&W in Culemborg heeft zojujst een raadsvoorstel voor de Redichemse Waard openbaar gemaakt. Zie: https://culemborg.raadsinformatie.nl/document/4791651/2/Raadsvoorstel_Ka...
In het raadsvoorstel wordt beschreven hoe het College de stappen voor zich ziet die moeten leiden tot een goed en door alle partijen gedragen plan voor dit mooie natuurgebied van zo'n 75 ha.

Zaterdag 17 december zijn de laatste van de totaal 13 knotwilgen in de uiterwaard langs de Beusichemse Dijk en einde Weidsteeg gesnoeid. Een 20 tal vrijwilligers wist de klus voor half een te klaren. Met deze dag is het seizoen 2016 ten einde. In 2016 zijn er 58 bomen gesnoeid op 3 locaties rondom Culemborg (Fort Werk aan het Spoel, Beusichemse Dijk nummer 7, en de bomen van de kaasboerderij aan het einde Weidsteeg). Hiervoor waren 4 snoeidagen nodig in de winter- en herfstmaanden januari, februari, november en december. Eerstvolgende snoeidag is 11 februari aanstaande.

In verband met een ruil met Scoutingclub Stanislaus, is de jeugdactiviteit die oorspronkelijk gepland was op zaterdag 10 december, verplaatst naar zaterdagmiddag 17 december.

De eerste snoeidag zaterdag 26 november in de uiterwaard langs de Beusichemse Dijk jongstleden, was een geslaagde dag. Een 20-tal vrijwilligers, een lekker zonnetje en een lekker vuur om warm te worden. De helft van het aantal te snoeien bomen is van de takken verlost.
Zaterdag 17 december kan de klus worden afgerond als het weer meewerkt en er voldoende vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen steken

Alweer de laatste Tsjielp !! van dit jaar is online gezet. In deze decemberuitgave vindt u zoals gebruikelijk ook het jaarprogramma voor komend jaar, zodat u de NVWC-activiteiten alvast in uw nieuwe agenda kunt noteren. Onder 'Agenda' blijft voorlopig nog het programma van 2016 staan, want er zijn deze maand nog heel wat activiteiten gepland, zowel binnen als buiten!

Zaterdagmorgen bezocht de zoogdierenwerkgroep onder winterse omstandigheden samen met een medewerker van Staatsbosbeheer en samen met Paul van Veen, namens Rijkswaterstaat, het ecoduct over de A2 aan het eind van de Busterweg in het Culemborgse Veld.
Naar aanleiding van een eerder onderzoek met camaravallen werd ter plekke nog naar sporen gezocht. Van het onderzoek is inmiddels een rapport opgesteld, wat aan betrokken partijen aangeboden zal worden.

In de uitzending van het programma Buitengewoon van TV Gelderland van 22 november wordt aandacht besteed aan de libellen in het Tichelterrein van Buren. Op 14 juni is Karin Verspui met de ploeg van Buitengewoon in het terrein op zoek geweest naar volwassen libellen en libellenlarven. De uitzending is terug te zien op http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2120538/BuitenGewoon-uitzending-22....
Karin Verspui

Dinsdagmiddag 08 november 2016 overhandigde Kars Veling een exemplaar van het themanummer van de Hak-al over de stadsnatuur in Culemborg aan de wethouders Joost Reus en Huub van Oorschot, in aanwezigheid van Caroline van der Laan die de opmaak verzorgde. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de gemeente en is dankzij een bijdrage van de gemeente in een grote oplage gedrukt. De gemeente zal de uitgave breed verspreiden in de stad. De wethouders waren vol lof over de kwaliteit van deze Hak-al.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS