Biodiversiteitsavond in Stadhuis

Op woensdagavond 22 mei vindt in het stadhuis in Culemborg een informatiebijeenkomst plaats over biodiversiteit. Deze avond wordt verzorgd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de Vlinderstichting en de gemeente Culemborg. Iedereen is van harte welkom! Bijeenkomst is van 20.00 tot ca. 21.15 uur.
In mei wordt een persbericht verspreid waarin bewoners worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
De volgende onderwerpen komen die avond aan bod:

Het weer is nog wat grillig, maar er is al veel te doen en te genieten. Speciaal deze maand:

- extra lezing over uitheemse planten en dieren die via menselijk handelen in ons land terecht kwamen,

- informatiebijeenkomst biodiversiteit Culemborg in het stadhuis.

Lees het allemaal in de Tsjielp!! van mei.

Er was de toehoorders een boeiend verhaal beloofd tijdens de lezing van april en dat kregen ze! Een bevlogen Bart Beekers, voor wie de Millingerwaard woon- en werkgebied is, schetste een beeld van de problemen die moesten worden overwonnen en de mogelijkheden die geboden werden toen de Millingerwaard werd getransformeerd van landbouwgebied tot natuurgebied. In 1991 startte ARK er een klein project dat als voorbeeld diende voor organisaties waar ARK later mee samenwerkte om het gebied verder te ontwikkelen, zoals Wereld Natuurfonds, Staatbosbeheer en kleiwinners.

Lezing ‘Invasieve exoten, tuin er niet in!’

Exoten zijn planten of dieren die via menselijk handelen in ons land terecht zijn gekomen. Veel exoten staan in tuinen, aquaria of andere verblijven maar zo nu en dan vinden we ook exoten in onze natuur. Denk bijvoorbeeld aan planten die verwilderen vanuit tuinen of dieren die ontsnappen uit hun verblijf. Meestal zorgen deze soorten niet voor problemen, velen kunnen zich niet handhaven in ons land, maar enkelen doen dit wel.
Deze soorten noemen we invasieve exoten.

Millingerwaard door ogen van een bewoner

Door Bart Beekers

Bart is medewerker van Stichting Ark natuurontwikkeling, Hij heeft veel te maken met natuurontwikkeling in allerlei gebieden onder andere die van de Gelderse Poort. De Gelderse Poort is het uiterwaardengebied rond de plek waar de Rijn Nederland binnen komt en zich splits in Waal en Neder-Rijn. Hier zijn vrijwel alle uiterwaarden natuurgebied. Een van die uiterwaarden is de Millingerwaard

Deze maand heeft niet iedereen tijdig de Tsjielp!! ontvangen vanwege verzendproblemen, maar nu staat hij dan toch op de site. Nu het voorjaar echt aanbreekt staat hij boordevol activiteiten van de NVWC, maar ook van andere organisaties. Lekker eropuit!

 

Ingezonden brief in de Culemborgse Courant van 27 maart 2019.

Eerder verscheen in de Culemborgse Courant een stuk over de nieuwe windmolens in Houten, wat naar onze mening niet geheel in overeenstemming was met ons standpunt. We wilden dit daarom nog eens nader uiteenzetten. 
Door onze voorzitter is daarom een ingezonden brief naar de Culemborgse Courant gestuurd.

Waterbeestjes scheppen in Parijsch

Gelukkig hoeven we er niet helemaal voor naar Frankrijk, want het water in de wijk Parijsch heeft ons ook al heel wat te bieden. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar natte beesten en meten we de kwaliteit van het water. Misschien vinden we zelfs een piepende watertor, een schaatsende wants of een mooie parelketting van eitjes. Ga jij mee met ons op pad ;) Meld je dan aan via jeugdcoor@nvwc.nl

Datum: 13 april 2019
Verzamelen: Klimrek Focus aan de Prijsseweg
Tijd: 13.30-15.30

In 2009 startten Theo Boudewijn en Jouke Altenburg met het (twee-)wekelijks volgen van nesten op een aantal erven in de West-Betuwe. Het was ook niet zo verwonderlijk dat bij hun lezing in maart onder het publiek veel van de erfbewoners aanwezig waren waar Theo en Jouke al jarenlang op de koffie komen. Van “hun” vogels werden op een boeiende wijze resultaten gepresenteerd van tien jaar tellen, vangen, meten en wegen. Daarbij wordt steeds geprobeerd om de vogels en hun nesten zo min mogelijk te belasten.

De NVWC heeft de afgelopen decennia vastgesteld dat een lange natte strook met rietmoeras en moerasbos parallel aan de Diefdijk geleidelijk aan werd gekapt en dichtgeschoven met grond, puin en maaisel en vervolgens omgevormd tot grasland. De strook van ca. acht meter breed over een groot deel van de Gelderse kant van de noordelijke Diefdijk is de afgelopen eeuwen ontstaan door kleiwinning om de dijk op te hogen. De afgegraven zone is al op kaarten van halverwege 19e eeuw zichtbaar.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS