Leden voor leden: natuur dichtbij en verder weg

De traditionele opening van het lezingenseizoen bij de NVWC is op woensdag 19 september. Iedereen wordt gevraagd om mooie plaatjes mee te nemen van de natuur waar hij of zij de afgelopen maanden van heeft genoten. Dat kunnen foto’s zijn van verre landen met exotische dieren, maar ook foto’s uit de eigen tuin of uit de omgeving van Culemborg zijn van harte welkom. Om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden is er een maximum gesteld van dertig foto’s en 15 minuten per persoon. Je kunt de foto’s verwerken in een PowerPointpresentatie.

Spinnen in Ronde Haven en Baarsemwaard

Veel mensen krijgen de kriebels van spinnen. Dat is niet nodig want ze hebben het nooit op ons gemunt. Wij zijn objecten voor ze. Als we ze echt goed gaan bekijken zijn ze heel mooi. Schitterende ogen en fraaie kleuren en veel verschillende vormen. Het zijn achtogige miniatuur leeuwen met slagtanden en al. Daar komt nog bij dat ze geweldige jachtmethoden hebben. Hun webben zijn veelvormig en fraai, vooral in de herfst in de ochtendmist...

Met gepaste trots presenteert het bestuur de honderdste Tsjielp!!, precies negen jaar na het verschijnen van de eerste in september 2009. Deze prachtig uitgevoerde digitale nieuwsbrief is al 99 keer gemaakt door Gijsje van Ingen. Zij verzamelt niet alleen de NVWC-informatie, maar houdt ook vele 'natuursites' in de gaten om ons in de Tsjielp!!

Jeugdactiviteit: jagen op sprinkhanen

De vakantie is weer voorbij, tijd om op pad te gaan met de NVWC met een in het oog springende activiteit: we gaan op zoek naar sprinkhanen! Jan Dirk Buizer is een expert op het gebied van sprinkhanen. Hij kan jullie er alles over vertellen en hij laat jullie graag jagen op deze leuke, springerige dieren. Natuurlijk staan we ook een momentje stil om de schitterende geluiden die sprinkhanen maken te beluisteren.

Vogels in de buurt: 1 september mogen we weer!

Eindelijk is het september! De maanden juli en augustus zijn voor vogelaars wat minder interessant, maar in september komt de vogeltrek weer echt goed op gang. Je merkt aan de vogels dat het bij ze begint te kriebelen. We gaan deze ochtend op zoek naar paapjes en tapuiten, naar witgatjes en watersnippen, naar gele kwikstaarten en wat al niet meer. Alles is in beweging, dus alles kan.
Iedereen is welkom, lid of geen lid van de NVWC. Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden vooraf is niet nodig. Heb je een verrekijker? Neem die mee!

In het financieel jaarverslag over 2017 werd voorgesteld de contributie te verhogen en tevens de postbijdrage aan te passen aan de werkelijke kosten.
In de jaarvergadering van 4 april 2018 is dit voorstel besproken. De leden waren akkoord met dit voorstel. Vanuit het bestuur werd aangegeven toch naar mogelijkheden te zoeken om een sluitende begroting te krijgen. Dit heeft er mede toe geleid, dat we vanaf 1 januari 2019 overgaan naar een goedkopere drukker voor de Hak-al.

2de Filmavond met De Fransche School en NVWC

In samenwerking met De Fransche School en
zeker door het succes van de eerste filmavond met de film Wild, het verwachtte vervolg;

DE WILDE STAD
Een film over de natuur in de stad van regisseur Mark Verkerk.

Vraag Culemborgers wat natuur is, dan antwoord het leeuwendeel, onze uiterwaarden.
Maar weinigen zullen de stad noemen met haar grote biodiversiteit. Met de film, de wilde stad, wordt dan ook een soort eyeopener meegegeven.
De natuur is dichter bij dan je denkt.

Kaarten zijn al verkrijgbaar via de site van De Fransche School.

Wij hebben een nieuwe datum!

Door de verbouwing van de keuken in de Steenuil is de geplande avond voor nieuwe leden op 30 mei niet doorgegaan.

Er is in tussentijd door de verhuurder St. Stanislaus hard gewerkt en de keuken is nu gereed.
Hij is prachtig geworden.

Deze avond is bedoeld voor nieuwe leden en worden nog via een berichtje persoonlijk uitgenodigd.

Larvenhuidjes zoeken in de Regulieren

De vrouwtjes van de groene glazenmaker (libel), zet haar eitjes uitsluitend af op krabbenscheer, net onder de waterlijn. In de Regulieren is krabbenscheer aanwezig en de insectenwerkgroep gaat op 4 augustus onderzoek of larven (of huidjes) van deze libellen aanwezig zijn. Het zou zo maar kunnen dat die gevonden worden!

Wilt u mee zoeken, dan bent u van harte welkom. We verzamelen om 10:00 uur in de Regulieren. De exacte locatie komt nog. Informatie over de locatie en aanmelden kan via insectencoor@nvwc.nl.

Op 28 juni ontdekte Jan-dirk Buizer een zingende Grote Karekiet in een sloot langs de Parallelweg-Noord vlak voor de Meent, de zogenoemde Ringelpoel te Beusichem. De vogel liet zich vooral goed horen en af en toe ook goed zien tot en met 30 juni en betreft vermoedelijk dezelfde vogel die op 16 juni en in de vroege ochtend van 17 juni bij de Kerswerf werd waargenomen. Het betreft de eerste waarneming in het werkgebied in 30 jaar. Grote Karekiet is een zeldzame zomergast in Nederland met nog minder dan 150 paartjes. Ze hebben standen van oud riet met een flucturend waterpeil nodig.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS