Wil je als vrijwilliger namens de NVWC helpen ter gelegenheid van de Natuurfeestdagen voor de basisscholen, tijdens de buitendagen in het griend op dinsdag 5 en donderdag 7 maart 2019? Elk jaar doet een aantal NVWC-leden mee aan deze activiteit naast vrijwilligers van Staatsbosbeheer, ouders en, uiteraard, de leerkrachten. De NVWC is gevraagd of we voor deze twee dagen twee begeleiders per ochtend en twee per middag kunnen verzorgen. In totaal dus 8 personen een halve dag.

De keuze voor het Hemelvaartkamp 2019 is bekend geworden.

Wij gaan naar de Drentsche Aa.
Een perfecte keuze voor een Hemelvaartkamp.
Gefeliciteerd met jullie keuze!

De Drentsche Aa is een beek en Nationaal Landschap. De beek meandert door dit gebied heen. De beek heeft een aantrekkelijke bovenloop (Amerdiep) en heeft veel zijtakken. Een paradijs voor vogels en planten.

De keuze voor de locatie zullen wij eind januari bekend maken.

Kampwerkgroep
Yme Jan & Ruud Post

Vogels in de buurt

We zitten midden in de winter. De excursies begin februari stonden de afgelopen jaren vaak in het teken van overwinterende roofvogels. Ook deze zaterdag zullen we zeker alert zijn op buizerds, torenvalken, sperwers en de zeldzamere havik en blauwe kiekendief. Als het echter niet vriest zitten de uiterwaarden van de Lek tussen Culemborg en Everdingen vol met overwinterende watervogels. Smient, wintertaling, slobeend en de prachtige pijlstaart zijn dan eigenlijk wel een zekerheid. Met wat geluk vinden we een groep luidruchtige kleine zwanen of een duikend nonnetje.

Lezing: Landschappen en vogels in en om Arnhem

Natuurbeschermer, fotograaf en verteller Koos Dansen neemt ons mee op een denkbeeldige fietstocht van ongeveer 50 km langs en door zijn favoriete plekjes en stekjes in en om zijn woonplaats Arnhem, waar hij de afgelopen jaren zo’n 200 soorten vogels fotografeerde. Volgens hem kun je vrijwel overal in ons land binnen wandel- en fietsafstand van huis geweldig van vogels en natuur genieten. Des te meer natuurlijk naarmate de verscheidenheid aan biotopen en landschappen groter is, zoals op de overgang van de Veluwe en Betuwe.

JEUGDACTIVITEIT STERRENBEELDEN KIJKEN ZATERDAGAVOND 12 januari 2019

Zaterdag 12 januari gaan we in het donker naar de sterren kijken. Bij de Steenuil is dat een goed plekje omdat het er heel donker is. We gaan daar om half 8 mee beginnen. Tot zo 9 uur. Wanneer je naar de sterren kijkt zie je als van zelf daar lijntjes tussen. En die vormen dan weer figuren dus sterrenbeelden. Een bekende en makkelijke is de Grote Beer oftewel het Pannetje. Daarmee kan je dan weer de Poolster vinden. Die staat in het Noorden. Maar misschien weet je ook van jezelf het sterrenbeeld waarin je geboren bent. Die zijn ook in de hemel te vinden. Doe je met ons mee?

Nieuwjaarsreceptie

Traditiegetrouw openen we het jaar met een gezellige samenzijn in ons clubgebouw de Steenuil. De klusgroep, en met name Frans Waroux zal ongetwijfeld weer voor overheerlijke oliebollen en andere lekkernijen zorgen. Deze avond is vooral bestemd voor het gezellige samenzijn, terugkijken op het afgelopen jaar en natuurlijk het maken van nieuwe plannen. Naast het informele overleg, zal ook een korte presentatie worden gegeven over de schitterende natuur die we hier in en rond Culemborg hebben en over waar we in het komend jaar aan willen gaan werken.

Zoals gebruikelijk staat in de laatste Tsjielp!! van dit jaar het programma van de NVWC voor komend jaar, samengesteld door bestuur en werkgroepen. We hopen dat u er van zult genieten en heeft u nog suggesties, dan horen we dat graag. Het bestuur van de NVWC wenst u een gezellige decembermaand en veel leesplezier!

Lezing: Help! De insecten verdwijnen!

Door Michiel Wallis de Vries

Afgelopen jaar kwamen de resultaten van een Duits onderzoek naar buiten waaruit bleek dat er een enorme insectensterfte gaande is. Er werd in de media veel aandacht aan besteed en groot alarm geslagen. Zelfs de politiek lijkt nu doordrongen van de ernst van de zaak. De spreker van vanavond, Michiel Wallis de Vries werd door de Tweede Kamer uitgenodigd als expert om de kamerleden uit te leggen wat er aan de hand was en wat eraan te doen is!

Deze herfst verscheen een nieuwe nachtvlindersoort in het werkgebied van de NVWC, de maansikkeluil (Agrochola lunosa). Vanaf 2011 staan er nachtvlindervallen in het werkgebied maar nooit eerder zijn vlinders van deze soort in de val gelopen. Dit jaar werden in vijf van zes nachtvlindervallen (in Culemborg, Tricht en Buurmalsen) maansikkeluilen gevonden. De meeste maansikkeluilen werden in de maand september gevangen. Op 15 september zat het hoogste aantal, twaalf vlinders, in de val in de tuin aan de Merelweg in Culemburg.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS