Ook in oktober is er nog veel te doen. In deze Tsjielp!! komen niet alleen paddenstoelen, uilen en muizen aan bod, zoals te verwachten is in deze maand, maar ook bijen, vlinders en nog veel meer. Ook voor kinderen (soms een beetje spannend)!

Zaterdag 7 oktober a.s. gaan wij als alternatief op het herfstkamp een dagexcursie organiseren naar de Kampina. Door het weer van de afgelopen tijd schieten werkelijk de paddenstoelen uit de grond. De paddenstoelen zullen, deze zaterdag, dan ook een belangrijk aandeel hebben in deze excursie.

Wij hebben twee verzamelpunten.

Het eerste verzamelpunt is de Steenuil. Wij vertrekken dan per auto om 09.00 uur naar de Kampina.

Winnaar maand augustus is bekend!
De stemmen op Facebook en via de culemborgsecourant.nl zijn geteld. Met een zeer ruime meerderheid van 63 procent is Marcel van Emmerik met een opname van de Diefdijk winnaar geworden van de maand augustus in de fotowedstrijd van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg. Gerry Stolker eindigde met 20 procent op de tweede plaats, Gijs Briene kreeg 13 procent van de stemmen en 4 procent was voor Harry Velders.

Op 13 augustus 2017 zijn we (Annette, Carolien, Karin, Kars en Tijn) op excursie geweest en hebben we twee gebieden in Noord-Brabant bezocht. Vlak voor we bij de Ullingse Bergen aankwamen, was er nog een buitje maar de rest van dag was het vriendelijk weer met steeds meer zon.

Op 18 augustus heb ik een presentatie van de insectenwerkgroep van de NVWC gegeven op de insectenwerkgroependag van Vlinderstichting. We houden ons als werkgroep bezig met het monitoren van de natuur, met inventarisatie en met educatie. Dagvlinders, nachtvlinders en libellen zijn vaak het onderwerp. We leveren zowel gegevens aan meetnetten als gegevens en adviezen aan de terreinbeheerders voor beter natuurbeheer. Deze presentatie geeft een overzicht van onze activiteiten en de mensen die actief zijn.

Op zaterdag 2 september meldden ongeveer 20 enthousiaste deelnemers zich om 9 uur bij de Steenuil om met Gerrit Jan op stap te gaan op de eerste editie dit najaar van zijn maandelijks rondje vogels kijken. Het weer was prachtig. Omdat de najaarstrek al aan druk aan de gang is bij vooral de steltlopers, had Gerrit Jan besloten om maar weer Everdingen te bezoeken om te kijken of een aantal soorten van deze groep konden worden gevonden. En dat bleek een prima keus. Watersnip, groenpootruiter, zwarte ruiter en goudplevier lieten zich mooi bekijken.

De meteorologische herfst is dan wel begonnen, maar in september is er nog veel te doen! Bekijk de Tsjielp van september, niet alleen voor activiteiten, maar ook voor interessante natuurwaarnemingen, berichten van het bestuur en andere natuur- en milieuorganisaties.

In het weekend 6+7+8 oktober organiseren wij een herfstkamp. We gaan dan naar de Kampina, een mooi gebied in Noord Brabant, vlak bij Oisterwijk. Voor, maar uiterlijk 2 september a.s., horen we of je aan het kamp mee wilt doen en voor welke overnachtingsmogelijkheid je kiest. Reageer via kampcoor@nvwc.nl

Bericht uit de Culemborgse Courant overgenomen 28-08-2017,
CULEMBORG Maaien, nodig om bloemrijke grasland of ruigte in stand te houden, levert vaak controverses op. Vooral als er nog veel bloemen bloeien, vinden veel mensen het doodzone. In Culemborg is het maaien van een ruige berm uitgesteld omdat er tientallen rupsen van de dagpauwoog in zaten.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS