U bent hier

Knotten

zaterdag 13 januari 2018

Rabatten zijn cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen. Het zijn langwerpige ophogingen die liggen tussen greppels. De grond uit de greppels is gebruikt om de rabatten aan te leggen.

donderdag 27 oktober 2016

Voor het winterseizoen 2016 -2017 staan er 4 tot 5 snoeidagen op het programma, afhankelijk van weersomstandigheden en opkomst vrijwilligers.

dinsdag 9 februari 2016

Een 15-tal vrijwilligers van de NVWC en Fort Werk aan het Spoel hebben zaterdag 6 februari jongstleden de rij knotwilgen aan de noordzijde gesnoeid. het hout bleek na 3 jaar behoorlijk gegroeid.

woensdag 20 januari 2016

Zaterdag 16 januari jongstleden is het snoeikarwei aan de Beusichemsedijk 7 (Merkx) afgerond. Een vijftiental vrijwilligers waren binnen 4 uur klaar met de 2e helft van de rij. Totaal 42 bomen zijn in 2 zaterdagen gesnoeid.

zondag 13 december 2015

Zaterdag 12 december heeft een klein groepje van 14 vrijwilligers ongeveer de helft van de rij knotwilgen aan de Beusichemse Dijk nummer 7 gesnoeid.

donderdag 3 december 2015

De eerste snoeidag van dit seizoen in november kon vanwege het slechte weer en de vooruitzichten niet doorgaan.

dinsdag 10 november 2015

Woensdagavond 18 november is er in de Steenuil een boeiende lezing met als titel "Waar een wilg is....".

zondag 25 oktober 2015

Twee zaterdagen zullen waarschijnlijk nodig zijn om de lange rij knotwilgen op dit perceel te snoeien. De bomen vormen de scheiding met een perceel grasland en de volkstuinen achter het Bakelbos .

dinsdag 8 september 2015

De eerste voorbereidingen voor het komende knotseizoen zijn opgestart. De contacten met eigenaren zijn gelegd en vergunningaanvraag voor ontheffing van verbranden resthout is ingediend.

Abonneren op Knotten