U bent hier

Vogelwerkgroep NVWC doet weer mee met EuroBirdWatch

De vogelwerkgroep doet op zaterdag 6 oktober mee met Euro BirdWatch. De vwg-leden maken van het jaarlijks terugkerende evenement een ware vogelmarathon. Euro Birdwatch is een gecoördineerde simultaantelling van trekvogels op telposten verspreid in Europa. In ons land coördineert Vogelbescherming Nederland deze dag.

Openbaar
Ook dit jaar wordt er op de telpost de gehele daglichtperiode geteld, d.w.z. tussen 7.15 uur en 19.15 uur. Een klein voorbehoud: als de aantallen erg laag zijn of het weer zeer slecht dan stoppen de tellers mogelijk wat eerder. Omdat dit een openbare trektelling is, zijn geïnteresseerden van harte welkom om een kijkje te nemen in de wereld van trekvogels en de vogelaars. Vogelaars kunnen enthousiast vertellen over hun passie, want vaak zit er een interessant verhaal achter de passerende groepen trekvogels, hun trekroutes en de manier waarop ze de weg weten te vinden. Overigens wordt er en passant ook gelet op andere gevleugelden, zoals vlinders en niet trekkende vogels.

Doel
Het doel van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen, doordat vogels en hun bescherming voor het voetlicht worden gebracht. Vorig jaar werd in Nederland tijdens de BirdWatch 246.189 vogels geteld, 199 soorten in totaal. De aantallen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer. Bekijk de resultaten van vorig jaar hier .

Telpost
De telpost in de Redichemse Waard ligt aan de Beusichemsedijk. Deze is te bereiken door vanaf de Weidsteeg linksaf te slaan. In een haakse bocht naar links, ter hoogte van het Beusichemsedijk 17 (VRIJ in Culemborg), kan men aan de rechterkant de fiets bij het hek parkeren of de auto op de dijk neerzetten. Ter plaatse wordt met pijlen de locatie van de trektelpost aangegeven.

Datum: 
zaterdag 6 oktober 2018