Millingerwaard door ogen van een bewoner

Door Bart Beekers

Bart is medewerker van Stichting Ark natuurontwikkeling, Hij heeft veel te maken met natuurontwikkeling in allerlei gebieden onder andere die van de Gelderse Poort. De Gelderse Poort is het uiterwaardengebied rond de plek waar de Rijn Nederland binnen komt en zich splits in Waal en Neder-Rijn. Hier zijn vrijwel alle uiterwaarden natuurgebied. Een van die uiterwaarden is de Millingerwaard

Deze maand heeft niet iedereen tijdig de Tsjielp!! ontvangen vanwege verzendproblemen, maar nu staat hij dan toch op de site. Nu het voorjaar echt aanbreekt staat hij boordevol activiteiten van de NVWC, maar ook van andere organisaties. Lekker eropuit!

Hij komt er weer aan: De Big Day!

Deze traditionele titanenwedstrijd staat weer op de agenda en wel op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019. Anekdotes worden opgerakeld en littekens vergeleken. We hopen op vele aanmeldingen van enthousiaste vogelaars uit Culemborg en omgeving. 

 

Ingezonden brief in de Culemborgse Courant van 27 maart 2019.

Eerder verscheen in de Culemborgse Courant een stuk over de nieuwe windmolens in Houten, wat naar onze mening niet geheel in overeenstemming was met ons standpunt. We wilden dit daarom nog eens nader uiteenzetten. 
Door onze voorzitter is daarom een ingezonden brief naar de Culemborgse Courant gestuurd.

Waterbeestjes scheppen in Parijsch

Gelukkig hoeven we er niet helemaal voor naar Frankrijk, want het water in de wijk Parijsch heeft ons ook al heel wat te bieden. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar natte beesten en meten we de kwaliteit van het water. Misschien vinden we zelfs een piepende watertor, een schaatsende wants of een mooie parelketting van eitjes. Ga jij mee met ons op pad ;) Meld je dan aan via jeugdcoor@nvwc.nl

Datum: 13 april 2019
Verzamelen: Klimrek Focus aan de Prijsseweg
Tijd: 13.30-15.30

In 2009 startten Theo Boudewijn en Jouke Altenburg met het (twee-)wekelijks volgen van nesten op een aantal erven in de West-Betuwe. Het was ook niet zo verwonderlijk dat bij hun lezing in maart onder het publiek veel van de erfbewoners aanwezig waren waar Theo en Jouke al jarenlang op de koffie komen. Van “hun” vogels werden op een boeiende wijze resultaten gepresenteerd van tien jaar tellen, vangen, meten en wegen. Daarbij wordt steeds geprobeerd om de vogels en hun nesten zo min mogelijk te belasten.

De NVWC heeft de afgelopen decennia vastgesteld dat een lange natte strook met rietmoeras en moerasbos parallel aan de Diefdijk geleidelijk aan werd gekapt en dichtgeschoven met grond, puin en maaisel en vervolgens omgevormd tot grasland. De strook van ca. acht meter breed over een groot deel van de Gelderse kant van de noordelijke Diefdijk is de afgelopen eeuwen ontstaan door kleiwinning om de dijk op te hogen. De afgegraven zone is al op kaarten van halverwege 19e eeuw zichtbaar.

Jeugdactiviteit: Ringslangen in Nieuw Wulven

Op 16 maart gaan we naar het klompenpad van Boerderij Nieuw Slagmaat in Nieuw Wulven. We gaan op pad met de Ringslangenwerkgroep Houten. Ieder jaar worden de ingezakte broeihopen voor de ringslang doorzocht naar lege ringslangeieren om te zien hoeveel ringslangen er vorig jaar geboren zijn. Daarna wordt de broeihoop weer opnieuw opgezet zodat de ringslangen er hun eieren in kunnen leggen. Door takken, bladeren en paardenmest op een hoop te leggen, kan het lekker gaan broeien.

Vanmorgen bereikte ons het bericht, dat ons NVWC-lid Henny Wammes, fervent bezoeker van de lezingen, op 6 maart 2019 is overleden. Tevens nam hij jarenlang trouw deel aan de werkzaamheden van de knotgroep.
Wij zullen hem missen.

Vorige week werd er een presentatie gegeven door Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting voor de insectenwerkgroep van de NVWC. Hij behandelde een aantal van de moeilijk op naam te brengen nachtvlindergroepen naar aanleiding van door ons opgestuurde vragen. Een foto van een nachtvlinder bleek niet altijd genoeg om een vlinder op naam te brengen. Soms is genitalieënonderzoek nodig om zekerheid te krijgen.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS