Er was de toehoorders een boeiend verhaal beloofd tijdens de lezing van april en dat kregen ze! Een bevlogen Bart Beekers, voor wie de Millingerwaard woon- en werkgebied is, schetste een beeld van de problemen die moesten worden overwonnen en de mogelijkheden die geboden werden toen de Millingerwaard werd getransformeerd van landbouwgebied tot natuurgebied. In 1991 startte ARK er een klein project dat als voorbeeld diende voor organisaties waar ARK later mee samenwerkte om het gebied verder te ontwikkelen, zoals Wereld Natuurfonds, Staatbosbeheer en kleiwinners.

Lezing ‘Invasieve exoten, tuin er niet in!’

Exoten zijn planten of dieren die via menselijk handelen in ons land terecht zijn gekomen. Veel exoten staan in tuinen, aquaria of andere verblijven maar zo nu en dan vinden we ook exoten in onze natuur. Denk bijvoorbeeld aan planten die verwilderen vanuit tuinen of dieren die ontsnappen uit hun verblijf. Meestal zorgen deze soorten niet voor problemen, velen kunnen zich niet handhaven in ons land, maar enkelen doen dit wel.
Deze soorten noemen we invasieve exoten.

Millingerwaard door ogen van een bewoner

Door Bart Beekers

Bart is medewerker van Stichting Ark natuurontwikkeling, Hij heeft veel te maken met natuurontwikkeling in allerlei gebieden onder andere die van de Gelderse Poort. De Gelderse Poort is het uiterwaardengebied rond de plek waar de Rijn Nederland binnen komt en zich splits in Waal en Neder-Rijn. Hier zijn vrijwel alle uiterwaarden natuurgebied. Een van die uiterwaarden is de Millingerwaard

Deze maand heeft niet iedereen tijdig de Tsjielp!! ontvangen vanwege verzendproblemen, maar nu staat hij dan toch op de site. Nu het voorjaar echt aanbreekt staat hij boordevol activiteiten van de NVWC, maar ook van andere organisaties. Lekker eropuit!

 

Ingezonden brief in de Culemborgse Courant van 27 maart 2019.

Eerder verscheen in de Culemborgse Courant een stuk over de nieuwe windmolens in Houten, wat naar onze mening niet geheel in overeenstemming was met ons standpunt. We wilden dit daarom nog eens nader uiteenzetten. 
Door onze voorzitter is daarom een ingezonden brief naar de Culemborgse Courant gestuurd.

Waterbeestjes scheppen in Parijsch

Gelukkig hoeven we er niet helemaal voor naar Frankrijk, want het water in de wijk Parijsch heeft ons ook al heel wat te bieden. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar natte beesten en meten we de kwaliteit van het water. Misschien vinden we zelfs een piepende watertor, een schaatsende wants of een mooie parelketting van eitjes. Ga jij mee met ons op pad ;) Meld je dan aan via jeugdcoor@nvwc.nl

Datum: 13 april 2019
Verzamelen: Klimrek Focus aan de Prijsseweg
Tijd: 13.30-15.30

In 2009 startten Theo Boudewijn en Jouke Altenburg met het (twee-)wekelijks volgen van nesten op een aantal erven in de West-Betuwe. Het was ook niet zo verwonderlijk dat bij hun lezing in maart onder het publiek veel van de erfbewoners aanwezig waren waar Theo en Jouke al jarenlang op de koffie komen. Van “hun” vogels werden op een boeiende wijze resultaten gepresenteerd van tien jaar tellen, vangen, meten en wegen. Daarbij wordt steeds geprobeerd om de vogels en hun nesten zo min mogelijk te belasten.

De NVWC heeft de afgelopen decennia vastgesteld dat een lange natte strook met rietmoeras en moerasbos parallel aan de Diefdijk geleidelijk aan werd gekapt en dichtgeschoven met grond, puin en maaisel en vervolgens omgevormd tot grasland. De strook van ca. acht meter breed over een groot deel van de Gelderse kant van de noordelijke Diefdijk is de afgelopen eeuwen ontstaan door kleiwinning om de dijk op te hogen. De afgegraven zone is al op kaarten van halverwege 19e eeuw zichtbaar.

Jeugdactiviteit: Ringslangen in Nieuw Wulven

Op 16 maart gaan we naar het klompenpad van Boerderij Nieuw Slagmaat in Nieuw Wulven. We gaan op pad met de Ringslangenwerkgroep Houten. Ieder jaar worden de ingezakte broeihopen voor de ringslang doorzocht naar lege ringslangeieren om te zien hoeveel ringslangen er vorig jaar geboren zijn. Daarna wordt de broeihoop weer opnieuw opgezet zodat de ringslangen er hun eieren in kunnen leggen. Door takken, bladeren en paardenmest op een hoop te leggen, kan het lekker gaan broeien.

Vanmorgen bereikte ons het bericht, dat ons NVWC-lid Henny Wammes, fervent bezoeker van de lezingen, op 6 maart 2019 is overleden. Tevens nam hij jarenlang trouw deel aan de werkzaamheden van de knotgroep.
Wij zullen hem missen.

Pagina's

Abonneren op Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. RSS