Skip to content

LID WORDEN?

De contributie bedraagt €25,- per jaar. Wanneer in een huishouden meerdere personen lid zijn van de vereniging, is het eerste lid volledige contributie verschuldigd en geldt voor tweede en volgende leden een tarief van €10,- per jaar. Niet-leden kunnen maximaal drie maanden meedoen aan de activiteiten van een werkgroep. Daarna zijn zij contributie verschuldigd. Voor meedoen met de jeugdgroep hoef je geen lid te zijn (wel aan te raden, je ontvangt dan ook de Hak-al).

De verzendkosten van het verenigingsblad (Hak-al) voor leden die buiten de bezorggebieden wonen (dat wil zeggen buiten de bebouwde kom van Culemborg, Geldermalsen, Tricht, Zoelmond of Beusichem) worden doorberekend in de contributie. Vanaf 1 januari 2024 is dit €17,44 per jaar. U kunt er ook voor kiezen, als u buiten het bezorggebied woont, om de Hak-al digitaal te ontvangen en per uitgave een link toegestuurd te krijgen. In dit geval vervalt de postbijdrage.

Organisaties of personen die geen lid willen worden, maar wel de NVWC willen steunen, kunnen zich aanmelden als donateur bij de ledenadministratie. Minimale donatie is €25,- per jaar. U ontvangt dan eenmaal per jaar de inhoudelijke en financiële jaarverslagen.

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • U krijgt 3 à 4 maal per jaar het verenigingsblad “Hak-al”
 • U ontvangt maandelijks onze nieuwsbrief de “Tsjielp!!” via de e-mail
 • U kunt deelnemen aan alle activiteiten
 • U kunt lid worden van een of meer werkgroepen
 • U heeft stemrecht en kunt dus meebeslissen over ons beleid

Wilt u lid worden, vul uw gegevens hiernaast in en verstuur deze. Inning van de contributie geschiedt liefst via automatische incasso. Geef onderaan het formulier aan dat u ons machtigt, met vermelding van uw bankrekeningnummer. U kunt deze machtiging op ieder moment intrekken, door dit te melden bij de ledenadministratie. Mocht de machtiging toch tegen uw zin plaatsvinden, dan kunt u binnen een periode van 56 kalenderdagen, zonder opgaaf van reden, het bedrag terug laten storten. Betaalt u liever niet per automatische incasso, dan krijgt u jaarlijks van de penningmeester een betalingsverzoek per mail of brief.

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit voor het eind van het kalenderjaar per e-mail of schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie (E: ledenadmin@nvwc.nl).

  Hierbij meld ik me aan als lid:

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Adres* (straat + huisnummer)

  Postcode*

  Woonplaats*

  Mailadres*

  Telefoon*

  Ik wil de Hak-al digitaal ontvangen:
  JaNee

  Automatische incasso:
  JaNee

  Wilt u ons machtigen vul dan hier uw bankrekeningnummer in:

  Back To Top