Skip to content

DE RONDE HAVEN

Voormalige Culemborgse haven

De Ronde Haven is ooit een Culemborgse haven geweest. Door de aanleg van de spoordijk werd de verbinding met de Lek afgesloten. Het is een waterplas met een oude strang, de ‘Kleine Lek’, enkele weilanden en wilgenbos.
Het gebied staat in contact met de Baarsemwaard. Ook kun je van hieruit naar de Steenovenslaan lopen, waar de NVWC-natuurtuin zich bevindt. Voor vlinders en insecten is het terrein achter de Veerweg interessant, aansluitend aan de manege. In het gebied komen uilen voor en zie je regelmatig groene en grote bonte specht. Het is vrij toegankelijk.

De Ronde Haven genoot vooral bekendheid vanwege de grote aantallen padden, kikkers en salamanders die er jaarlijks naartoe trokken om zich voort te planten. De aantallen zijn na de bouw van de huizen op de voormalig sportvelden en het verdwijnen van de volkstuintjes sterk afgenomen.
In de Ronde Haven komt het vetje talrijk voor. Dit kleine visje (max 7 cm) zet zijn eitjes af op verticale waterplantenstengels. Het mannetje verzorgt en beschermt de eitjes tot ze uitkomen.

Foto’s van de Ronde Haven:

Back To Top