Skip to content

BOSSCHERWAARDEN

Uiterwaarden van de Lek bij Wijk bij Duurstede

De Bosscherwaarden zijn gelegen aan de noordzijde van de Lek bij Wijk bij Duurstede, ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het gebied is in gebruik voor agrarische doeleinden. Er ligt ook een voormalige steenfabriek.
In het gebied zijn diverse plassen aanwezig. De Bosscherwaarden zijn niet toegankelijk. De Bosscherwaarden zijn het beste te overzien vanaf de Lekdijk West en vanaf de toegangsweg naar de steenfabriek. In de wintermaanden zijn in dit gebied regelmatig groepen van enkele duizenden ganzen aanwezig. Voornamelijk kolgans, maar ook grauwe gans en brandgans. De vele watervogels trekken ’s winters ook nogal eens een slechtvalk aan. Ook is hier de patrijs nog te zien.
In enkele plasjes komt de kamsalamander voor. In de twee grote plassen roept in de maanden april en mei de rugstreeppad.

Foto’s uit de Bosscherwaarden:

Back To Top