Skip to content

ZANDPUT RIETVELDSEWEG

Omringd door populieren- en wilgenbos

Voormalige zandput gelegen langs de Rietveldseweg in de gemeente Culemborg.
Het terrein is toegankelijk vanaf de Rietveldseweg. Van hieruit kun je ook een mooi klompenpad lopen, het Goilberdingerpad.

“Zandput Culemborg” is een oud zandwingebied, bestaande uit een meertje omgeven door een populieren- en wilgenbos. Grenzend aan het bos tekenen grote weilanden het landschap. Het meer zelf is geen hotspot voor watervogels. Soorten als fuut en kuifeend zijn te zien. De oeverlijn en de overhangende takken zijn een geweldige plek voor ijsvogel.  Het bos is een geweldige plek om wielewaal in het voorjaar te observeren; een schaarse soort in het gebied. Verschillende individuen hebben de neiging om rond te hangen tijdens het broedseizoen. Andere zangvogelsoorten die regelmatig gehoord en gezien worden zijn grauwe vliegenvanger, matkop, boomklever en tuinfluiter. Schaarsere soorten hier zijn kleine bonte specht en Cetti’s zanger. De grotere struiken grenzend aan het bos en de weilanden zijn geweldig voor spotvogel en bosrietzanger. De weilanden bieden een goed foerageergebied voor ooievaar. Ze zijn vanaf hier ook te zien op de straatlantaarns boven de snelweg. Een andere goede soort in deze weilanden is patrijs.

De zandput is o.a. van belang voor de plasrombout, een libellensoort.

Foto’s van de Zandput Rietveldseweg:

Back To Top