Skip to content

DE LAZARUSWAARD

Ten noorden van de Culemborgse binnenstad aan de Lek

De Lazaruswaard is gelegen ten noordoosten van de Culemborgse binnenstad langs de Beusichemse Dijk.

Het gebied bestaat uit weilanden met een aantal moerassige gedeelten en een strang. Het is niet toegankelijk, maar is goed te overzien vanaf de dijk.

In de drassige gedeelten zijn in het voorjaar regelmatig vogels te zien als tureluur, kleine plevier, zomertaling, slobeend en lepelaar.
Ook de waterral komt er voor. Een enkel paartje grutto broedt hier soms in het hooiland. Een enkel jaar is de zeldzame kwartelkoning te horen.
De strang is voor amfibieën een belangrijk voortplantingsgebied.
Op natte delen groeien veel ratelaars.

Foto’s uit de Lazaruswaard:

Back To Top