Skip to content

OVER NVWC

Ontdekken, beschermen, genieten!

De Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken (NVWC) is een vereniging van mensen die in hun vrije tijd met de natuur bezig zijn. De vele leden die de club draaiende houden doen dat ook in hun vrije tijd. Gezelligheid en een goede samenwerking tussen al die enthousiaste leden zorgen ervoor dat men zich graag voor de NVWC inzet. Niet alleen het doel, maar juist ook de goede sfeer zorgt voor een levendige en steeds inspirerende NVWC. De NVWC organiseert activiteiten die openstaan voor iedereen, ook niet-leden dus. Dat kan bijvoorbeeld gaan om lezingen, natuurwandelingen of wilgen knotten. Kijk even op de agenda voor de activiteiten van de komende tijd. Behalve de activiteiten op de agenda, organiseren de werkgroepen ook diverse eigen activiteiten. Bent u geïnteresseerd in een werkgroep, stuur dan een mailtje aan de coördinator van de betreffende werkgroep. Deze neemt dan contact met u op.

Bestuurssamenstelling

  • Kars Veling, voorzitter
  • Martin Heerschop, secretaris
  • Johan de Kruif, penningmeester
  • Gijsje van Ingen, algemeen bestuurslid
  • Ruud Post, algemeen bestuurslid
  • Theo de Jong, algemeen bestuurslid
  • Emmie Nuijen, algemeen bestuurslid

Officiële documenten

Brochures

Vertrouwenspersoon

De NVWC heeft een  vertrouwenspersoon. Als er zaken zijn m.b.t. de NVWC die in vertrouwen besproken moeten worden, kunt u hier gebruik van maken. Het betreft:

Back To Top