Skip to content

TICHELTERREIN BUREN

Gebied met een bijzondere plantengroei

De “Tichelgaten” is een vrij klein natuurgebied nabij Buren en bestaat uit diverse kleine vijvers, rietvelden, weilanden en kleine bosgebieden.
Ooit is dit gebied opgegraven voor klei en is het sindsdien veranderd in een klein natuurgebied. Het gebied is een goede plek voor vele soorten gewone zangvogels, spechten en kleine aantallen watervogels. Veel voorkomende soorten zijn groene specht, zwartkop en grauwe vliegenvanger. De kleine vijvers en rietvelden zijn een geweldige plek voor kleine karekiet, dodaars en ijsvogel. Het kleine bosrijke deel in het westen biedt een goed leefgebied voor spechten, zoals grote bonte specht en soms kleine bonte specht. Schaarsere soorten hier zijn wielewaal, Cetti’s zanger, appelvink en nachtegaal. Aan de noordkant van de weg ligt de grootste vijver en biedt een geweldige plek voor vele soorten watervogels. In de winter zijn hier vrij grote aantallen kuifeend en krakeend te vinden. Soms duiken schaarsere soorten als grote zaagbek en tafeleend op.

Het gebied is bekend om zijn bijzondere plantengroei, met onder andere grote keverorchis en moeraswespenorchis. Door het gebied lopen diverse wandelpaden. Eén van de kleiputten wordt gebruikt als zwemvijver.

Back To Top