Skip to content

WERKGROEPEN

Insectenwerkgroep
De insectenwerkgroep heeft een tiental actieve leden die enthousiast op zoek gaan naar insecten in de omgeving. Naast dagvlinders en libellen inventariseren we ook nachtvlinders met een speciale lamp.
Sprinkhanen, kevers en niet-insecten zoals spinnen hebben eveneens onze belangstelling. Om de trends te volgen wordt ‘s zomers tweewekelijks op een aantal vaste routes geteld.
Onze kennis van dagvlinders en libellen is weergegeven in twee prachtige boekjes: ‘Vlinderen tussen Lek en Linge’ (1998) en ‘Libellen tussen Lek en Linge’ (2008).
Coördinatie insectenwerkgroep: Kars Veling
E: insectencoor@nvwc.nl).
Vragen over insecten kunnen ook worden gesteld aan:
Annette van Berkel (T: 0345 – 531 689),
Ewoud van der Ploeg (E: Agrius_convolvuli@hotmail.com) en
Maartje van der Ploeg (E: peetmaartje@hotmail.com).

Jeugdgroep
De jeugdactiviteiten van de NVWC kenmerken zich door de sleutelwoorden eropuit trekken, naar buiten gaan! Elke keer staat een ander natuurthema centraal. De verschillende NVWC-werkgroepen helpen daarbij. Vanaf De Steenuil stappen we soms op de fiets om roofvogels te gaan tellen of waterdiertjes te gaan bekijken. Ook gaan we regelmatig in en om De Steenuil aan de slag; daar is namelijk ook van alles te ontdekken.
De jeugdactiviteiten zijn bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en vinden elke 3 à 4 weken plaats op zaterdag.
Coördinatie: Maartje van der Ploeg
(T: 06 – 10 75 98 66); (E: jeugdcoor@nvwc.nl).

Kampwerkgroep
De kampwerkgroep probeert jaarlijks rond Hemelvaart een voorjaarskamp te organiseren. Men inventariseert belangstelling en neemt bij voldoende belangstelling actie om tot een kamp te komen. Soms is dit kamperen, soms ook met huisjes of een groepsverblijf.
Trekkers hiervan zijn: Yme Jan Bosma en Ruud Post.
(T: 0345-531008  06-12944676 ); E: kampcoor@nvwc.nl).

Knotwerkgroep
Een enthousiaste groep ‘knotters’ is ‘s winters actief met het knotten van wilgen. Heerlijk werk en bovendien noodzakelijk voor het behoud van de knotwilg!
Coördinatie: Harry van de Warenburg (T: 06 – 44 70 47 54; E: knotcoor@nvwc.nl).

Lezingen en cursussen
In de periode september t/m april worden op de 3e woensdag van de maand lezingen verzorgd. Ad hoc worden ook cursussen gegeven.
Coördinatie: Annette van Berkel (T: 0345 – 531 689; E: lezingcoor@nvwc.nl).

Nestkastenwerkgroep
Deze werkgroep is gelieerd aan de vogelwerkgroep en de klusgroep. Voor sommige vogelsoorten is er te weinig natuurlijke nestgelegenheid. Om hier iets aan te doen onderhoudt en controleert de nestkastenwerkgroep tientallen kasten in de omgeving van en in Culemborg. Het gaat hierbij om nestkasten voor torenvalk, kerkuil, bosuil en steenuil. Uiteraard houden we de broedresultaten bij en ringen we de jonge vogels samen met officiële ringers.
Daarnaast worden mezenkastjes onderhouden en gecontroleerd, vooral op plaatsen waar de eikenprocessierups veel voorkomt om zo over te gaan op natuurlijke bestrijding.
Tevens is er contact met andere nestkastengroepen.
Coördinatie: Cees van Appeldoorn en Gerrit van Utrecht
(E: nestkastcoor@nvwc.nl).

Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep doet onderzoek naar het voorkomen van vooral hogere planten en paddenstoelen.
De werkgroep heeft zich in 2019 heropgericht en telt weer enthousiaste leden. Nieuwe leden van binnen en buiten de NVWC zijn van harte welkom.
Coördinatie: Bram Schenkeveld (E: plantencoor@nvwc.nl).

Redactie Hak-al:
De Hak-al is het verenigingsblad van de NVWC en wordt gratis onder haar leden verspreid. Redactie: (E: hakalopmaak@gmail.com).

Tuin- en klusgroep
De klusgroep is iedere woensdagmorgen tussen 9 en 12 uur actief in en om onze ruimte aan de Steenovenslaan. Er wordt opgeruimd in en om het gebouw en klussen aan het gebouw/de berging worden uitgevoerd. We maken en onderhouden nestkasten voor vogels en vleermuizen.
Daarnaast onderhouden wij de natuurtuin bij het gebouw.
Ieder lid is welkom op woensdagmorgen. Het kan ook een gelegenheid zijn om even een praatje te maken en bijvoorbeeld een kopje koffie/thee te drinken. Er zijn gemiddeld iedere week zo’n 5 tot 10 klussers aanwezig.
Coördinatie/koffiebeheerder: Frans Waroux
(T: 0345 – 515 393; E: kluscoor@nvwc.nl).

Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep bestaat uit leden die qua niveau variëren van beginner tot ‘professional’. Iedereen met serieuze belangstelling voor vogels kan deelnemen aan de vogelwerkgroep.
We voeren o.a. tellingen uit. Daarbij sluiten we niet alleen aan bij landelijke tellingen, maar voeren ook eigen onderzoeken uit. Zo doen we onderzoek naar het broedsucces en de overleving van steenuilen en boerenzwaluwen en tellen we de najaarstrek. In het najaar komen leden wekelijks naar de Telpost om van vogels te genieten…….en tussendoor ook even gezellig bij te praten.
Coördinatie vogelwerkgroep: Gerrit Jan Klop
(T: 06 – 51 14 86 42; E: vogelcoor@nvwc.nl).

Zoogdierenwerkgroep
De zoogdierenwerkgroep van de NVWC heeft na een onderbreking in 2016 een herstart gemaakt met een aantal enthousiaste leden. Er wordt thans o.a. onderzoek gedaan met cameravallen, muizenvallen en batdetectors.
Coördinatie: Jurgen Geven (E: zoogdierencoor@nvwc.nl).

Back To Top