Skip to content

PRIVACYBELEID

Privacybeleid

In de ledenadministratie zijn van onze leden/donateurs alleen die gegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor contact en betaling conform het vastgelegde in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze gegevens zijn verkregen vanuit het door u ingevulde  aanmeldingsformulier en aan door u gemelde wijzigingen aangepast. Het gaat hierbij om naam/adres/woonplaats/postcode/telefoon/e-mailadres/begindatum lidmaatschap/wijk ivm bezorging Hak-al/incassomachtiging indien van toepassing met bankrekeninggegevens. Wilt U deze gegevens inzien of wijzigen, dan kunt u dat aan de ledenadministratie te kennen geven. Als u aangegeven hebt deel uit te maken van een werkgroep, dan krijgt de coördinator ook de beschikking over adres-, mail-, en telefoongegevens.

Bij opzeggen lidmaatschap blijven uw gegevens desgewenst in de ledenadministratie zodat er nog contact opgenomen kan worden bij bijvoorbeeld een reünie of iets dergelijks. Wij zullen u hiertoe bij vertrek toestemming vragen. Wilt u deze gegevens later toch verwijderd hebben, dan kunt u dit aan de ledenadministratie doorgeven.

U kunt de ledenadministratie bereiken via ledenadmin@nvwc.nl. Tot de ledenadministratie hebben toegang de penningmeester en een door het bestuur aangewezen vervanger bij diens afwezigheid. Periodiek wordt een digitale uitdraai uit de ledenadministratie van het adressen- en mailbestand ter beschikking gesteld aan de verzender van de Tsjielp en de verzender van de Hak-al.

Vóór publicatie van foto’s van excursies en andere NVWC-activiteiten waarop leden herkenbaar afgebeeld zijn zullen wij hun toestemming vragen, in het geval van jeugdleden tot 16 jaar vragen wij hun ouders om toestemming.

Cookies

Wij gebruiken op onze website alleen cookies die niet privacygevoelig zijn. Zoals bijvoorbeeld cookies die bezoekersaantallen bijhouden of cookies die de website beter laten werken met geen of weinig inbreuk op de privacy.

Back To Top