Skip to content

ANBI

De NVWC is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is opgenomen in het ANBI-register op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. (invullen: vereniging en Culemborg). Donaties aan de NVWC zijn daarmee – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de belastingen. De ANBI-status vraagt om openbaarheid van specifieke informatie. Deze treft u hieronder aan.

NaamNatuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken, afgekort NVWC.Zie Statuten artikel 1
RSIN816046608
ContactgegevensNVWC
Clubhuis De Steenuil
Steenovenslaan 20
4101 AM Culemborg
E: post@nvwc.nl
W: www.nvwc.nl
BestuurssamenstellingHet bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.
E: bestuur@nvwc.nl

- Kars Veling, voorzitter
- Martin Heerschop, secretaris
- Johan de Kruif, penningmeester
- Gijsje van Ingen, algemeen bestuurslid
- Ruud Post, algemeen bestuurslid
- Theo de Jong, algemeen bestuurslid
- Emmie Nuijen, algemeen bestuurslid
Zie Statuten artikel 4
DoelstellingDe vereniging heeft als doel onderzoeken, beschermen en bevorderen van flora en fauna.Zie Statuten artikel 2.1
Beleidsplanonder andere:
a. natuurwaarden in kaart te brengen;
b. informatie te geven over de natuur door onder meer excursies, cursussen, lezingen, natuurbelevingsactiviteiten, educatie, rapportages, artikelen;
c. daadwerkelijk bezig te zijn met natuurbescherming in de breedste zin van het woord;
d. samenwerking te zoeken met organisaties waarmee gedeelde belangen bestaan." Zie Statuten, artikel 2.2.
Zie Statuten artikel 2.1
BeloningsbeleidHet bestuur en alle overige leden die activiteiten ten behoeve van de vereniging uitvoeren zijn onbezoldigd. De vereniging heeft geen personeel in dienst.
Verslag uitgeoefende activiteitenDe jaarverslagen van het bestuur en de werkgroepen worden jaarlijks gepubliceerd in het verenigingsblad Hak-al.Inhoudelijk jaarverslag 2023
Financiële verantwoordingHet bestuur legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering (ALV) financiële verantwoording af. Een door de ALV benoemde kascontrolecommissie onderzoekt de financiële administratie en brengt daarover verslag uit aan de ALV. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd.Zie Statuten artikel 6
Financieel verslag 2023
Back To Top