Skip to content

DE REDICHEMSE WAARD

Volg de herontwikkeling van de zandwinplas

De Redichemse Waard is gelegen langs de Lek aan de Beusichemse Dijk. Het is het noordelijkste gedeelte van de gemeente Culemborg.
In het gebied is een zeer diepe grote zandwinplas aanwezig, die in contact staat met de Lek. Verder bestaat het gebied uit weilanden, boomgaarden en wilgenbos. Het is (informeel) toegankelijk via een dijkafrit ter hoogte van de Achterweg.
Aan de oostkant is een oude zomerdijk met een doorlaat. Daar is ook de trektelpost gelegen, waar de vogelwerkgroep in het najaar elke zaterdag trekkende vogels telt.
Op de zandwinplas zijn ’s winters grote aantallen eenden, meerkoeten en futen aanwezig. Ook is het slaapplaats / voorverzamelplaats voor meeuwen. Op de landtong kunnen grote aantallen ganzen aanwezig zijn. Ook is er meestal wel een dodaars te zien. Verder is het broedgebied voor steen– en ransuil.

De waarde voor de flora is vooral gelegen in de aanwezigheid van een rivierduin. Helaas is dit duin door het graven van de huidige doorgang van de rivier naar de plas grotendeels verloren gegaan.
De landtong van de Redichemse waard was vroeger een prachtig stroomdalgrasland. Door intensief agrarisch gebruik zijn veldsalie en rode bremraap verdwenen. Sikkelklaver, bevertje, kattendoorn en echte kruisdistel staan er nog steeds. De grote bijzonderheid van de Redichemse waard is de weidegeelster, een bolgewasje dat in maart met gele bloempjes bloeit.
De zandwinplas is een belangrijke plek voor de plasrombout, een libellensoort.

Foto’s uit de Redichemse Waard:

Back To Top