Skip to content

DE PLANTAGE

Negentiende-eeuws park in Culemborg

Negentiende-eeuws park van de landschapsarchitect Zocher, gelegen in Culemborg.
Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het is vrij toegankelijk.

In het park is een hertenkamp aanwezig.
Er zijn volières met papegaaien en diverse oude kippenrassen te zien.
Vanwege de oude bomen (met name eiken) met holten die in het park aanwezig zijn, is het een belangrijk gebied voor boombewonende vogels en vleermuizen.
Tijdens het broedseizoen kun je hier veel algemene soorten broedvogels vinden, zoals tjiftjaf en zwartkop. Ook soorten als groene specht, boomklever en boomkruiper worden regelmatig hier aangetroffen. Bosuil en ransuil broeden in het gebied en enkele blauwe reigers broeden in de bomen langs de vijver.
In een eik broedt jaarlijks een paar ooievaars op een nest, wat eerst door hen zelf gemaakt was op een afgebroken boom. Nadat dit er in een storm uitgewaaid is, is het vervangen door een kunstnest. Tijdens de najaarstrek en de winter is het gebied zeer in trek bij grote groepen lijsters en vinken, zoals appelvinkkeep en koperwiek. Ook goudhaan kan regelmatig tussen grote groepen mezen en lijsters worden aangetroffen. Andere schaarsere soorten die in deze groepen kunnen worden ontdekt zijn vuurgoudhaan en zwarte mees. Het omliggende gebied bestaat voornamelijk uit akkers en weilanden en is zeer geschikt voor groepen holenduif, roek en grote zilverreiger.

Verder zijn nagenoeg alle vleermuissoorten die in de omgeving voorkomen in het park te zien. Er is een kolonie watervleermuis aanwezig en dwergvleermuis jaagt met grote aantallen door de lanen. Ook de rosse vleermuis maakt regelmatig gebruik van de holle bomen.
In de randen van de bosweiden staat o.a. agrimonie.

Tussen het park en de binnenstad liggen de ‘Volenkampen’. Dat zijn voormalige stadsweilanden (ooit behorend tot het vroegere kasteel) die bijna nergens anders in Nederland bewaard zijn gebleven. Hier broedt bijna jaarlijks de kievit.
Het terrein wordt agrarisch beheerd. Er zijn vergevorderde plannen om door aankoop door “Land van Ons” het beheer natuurvriendelijker te maken.
In de sloten komt de grote modderkruiper voor, een zeldzame vissoort.

Niet ver van De Plantage kunt u aan Honddijk 2 genieten van thee of koffie te midden van bloemen en planten, vlinders en bijen (Honddijker Theetuin, geopend op zondag van mei t/m september).

Foto’s van de Plantage:

Back To Top