Skip to content

BEESDSE LAGE VELD

Graslanden, bossen en grienden in de polder

Graslanden, bossen, grienden en een oude eendenkooi van Staatsbosbeheer, die in het midden van de jaren ’90 zijn verkregen na een ruilverkaveling.
In de grienden broeden vogels als sprinkhaanzanger en blauwborst. De in het open polderland gelegen terreinen zijn te overzien vanaf de Busterweg, de Oude Beesdseweg en de Lange Avontuurseweg. De Holderweg die door het gebied loopt is toegankelijk voor voetgangers.

Foto’s uit het Beesdse Veld:

Back To Top