Skip to content

LEIDSCHE HOEVEN

Landbouwgronden omgezet in natuur

Gelegen ten zuiden van Culemborg nabij Tricht, is de “Leidsche Hoeven” een vrij klein gebied bestaande uit een halfopen landschap met weilanden en vochtige weiden, omgeven door bossen. Kleine rietvelden bevinden zich aan de oostkant van het gebied.
Vooral in het voorjaar en tijdens de trek in zowel het voor- als najaar zijn hier vele soorten zangvogels en steltlopers te zien. De vrij natte weilanden zijn een prima plek voor soorten als kievit, tureluur en grutto. Bruine kiekendief is vaak te zien jagen boven deze weilanden. Sommige delen van het gebied zijn erg nat, waardoor ze een prima plek zijn voor trekkende steltlopers, zoals witgat en groenpootruiter. Meerdere paren kleine plevier zijn hier te zien. Naast steltlopers is het een geweldige plek om waterpieper te observeren. De kleine rietvelden aan de oostkant van het gebied zijn een goede plek voor rietgors, blauwborst en kleine karekiet. Soms is waterral ook te horen en met een beetje geluk duikt er een porseleinhoen op. Het gebied is ook geweldig om ooievaar te zien foerageren en in de winter zijn hier ook vrij grote aantallen grote zilverreiger en ganzen te zien.

Het gebied is ook erg interessant voor libellen. Zie hiervoor het artikel van Karin Verspui en Pieta van het Hoofd in Hak-al 2022-3. Over de periode van 2019 en 2021 hebben zij het gebied  intensief geïnventariseerd op libellen.

Klompenpad Leidschehoevenpad begint en eindigt hier.
Hier bevindt zich ook Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven met een landwinkel, kinder- en zorgboerderij, natuurspeeltuin en lunchroom (zondag en maandag gesloten).

Back To Top