Skip to content

Egel stoffeert het egelhuis (video)

Op 1 september is een egel in onze tuin druk bezig om het egelhuis te stofferen. Hij loopt voortdurend heen en weer en sleept bladeren in het huis. Dit is grappig genoeg een herhaling van 3 jaar geleden toen ik ook al foto’s maakte van een egel die dit deed (die een keer in de Hak-al hebben gestaan). Dat was op 26 augustus, dus in dezelfde periode. Nu een filmpje in plaats van een foto. Egels worden in het wild doorgaans niet ouder dan twee à drie jaar. Kleine kans dus dat het dezelfde egel is als in 2020…

Video van nu en foto uit 2020: Jan dirK Buizer

Back To Top