Skip to content

Nieuwe update Volencampen (aangepast 31 december)

Het gaat de laatste jaren niet best met de Volencampen, dat kan iedereen zien die wel eens een ‘rondje Volencampen’ maakt. Landschappelijk is het nog een fraai gezicht, maar qua planten en dieren is het armoe troef. Amper andere planten dan die paar grassoorten die voor de veeteelt heel aantrekkelijk (want zeer voedselrijk) zijn, en amper dieren waar je nog wat van opkijkt (al zijn canadese ganzen wel heel mooi). Oorzaak: het agrarische graslandbeheer dat sinds een aantal jaren erg geïntensiveerd is, met heel veel bemesting en met veel te vaak maaien.
Het Burgerinitiatief Volencampen is al een tijd bezig om een en ander de goede kant op te trekken, onder andere in de contacten met eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Dienst der Domeinen).  Het zag er langere tijd naar uit, dat de Volencampen overgenomen zou worden van het Rijksvastgoedbedrijf naar het Land van Ons. Hiermee zou een extensief agrarisch gebruik van de Volencampen gewaarborgd zijn.  Beide partijen waren in voor de overname, helaas bleek de beoogde constructie juridisch niet haalbaar.
En nu lijkt de kans toch groot dat RVB bij de volgende aanbestedingsronde voor de pacht, hardere voorwaarden in het nieuwe pachtcontract gaat opnemen voor een beheer dat veel meer gericht moet zijn op duurzaamheid en biodiversiteit. In de bijlage vind je meer informatie van het burgerinitiatief.

Wij hebben als NVWC ter ondersteuning de volgende brief naar het vastgoedbedrijf gestuurd.

Back To Top