Skip to content

Bijenorchis en andere orchideeën in de Everdingerwaard

De Bijenorchis doet het goed in Nederland. Ook in onze omgeving zijn er de laatste jaren verscheidene groeiplaatsen bijgekomen. In de Everdingerwaard neemt het aantal snel toe en loopt inmiddels in de honderden. Bij goed zoeken zijn er inmiddels nog vier soorten orchideeën te vinden zoals de afgebeelde Moeraswespenorchis.

Wim Rubers

Back To Top