Skip to content

Informatieavond Schalkwijker Buitenwaard

Watersportvereniging de Helling geeft informatieavond over de Schalkwijker Buitenwaard

28 februari 2024 – 20:00 uur

Clubschip Watersportvereniging De Helling in de haven van Culemborg

Veel watersporters hebben het vast gezien: aan de overkant van de Lek ter hoogte van de afgraving worden de uiterwaarden op de schop genomen. Je ziet er graafmachines bezig en vrachtwagens rijden af en aan naar een tijdelijke laadlocatie om grond per schip af te voeren. Maar wat gebeurt daar nou precies en hoe gaat het gebied er straks uitzien? Als je dat wil weten, kom dan luisteren naar een toelichting op het project Schalkwijker Buitenwaard door Jildert Hijlkema en Wim Vermeule van K3.

K3 en Staatsbosbeheer werken daar samen om gevarieerde, robuuste riviernatuur te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan hoogwaterveiligheid.  Er wordt onder andere een nevengeul gegraven die wordt aangesloten op de Lek. De winning van klei is de (financiële) drager van het project. De afgegraven klei wordt door steenfabrieken gebruikt voor het maken van bakstenen en mogelijk door waterschap Stichtse Rijnlanden bij de dijkversterking. De uitvoering is afhankelijk van de vraag naar klei en zal naar verwachting 7 tot 10 jaar duren. Meer informatie over het project is te vinden op https://www.k3.nl/schalkwijkerbuitenwaard

Vanaf 19:30 uur is het clubschip open. Om 20:00 start de presentatie van het project. Tijdens en na de presentatie is er alle ruimte voor vragen.

Toegang gratis

Bestuur WV de Helling

Back To Top