U bent hier

Steenwaard

Uiterwaardengebied ten noorden van de Lek in de gemeente Houten.
De Steenwaard is te overzien vanaf de Veerweg en de Noorderlekdijk. 
Aan de westkant van het spoor is een uitzichtpunt.
Dat is te bereiken door vanaf de pont over het weggetje onder de spoorbrug te lopen en dan rechtaf het spoortalud te volgen. 
Door het gebied loopt een wandelroute die een gedeelte van het jaar afgesloten is.

In de Steenwaard is in de jaren 1999 en 2000 een natuurontwikkelings- en project uitgevoerd. 
Enkele oude strangen zijn weer uitgegraven. 
Daardoor heeft de rivier bij hoog water meer ruimte.

Al tijdens de werkzaamheden trok het gebied veel vogels, waaronder bijzondere soorten als roodstuitzwaluw en terekruiter. 
Inmiddels worden er minder bijzonderheden gezien. 
De Steenwaard is nog steeds goed voor grote aantallen ganzen, eenden en andere watervogels. 
Tijdens de voorjaarstrek is het bijna jaarlijks een goede locatie om zwarte sterns en dwergmeeuwtjes te zien.

Het gebied is ook voor plantenliefhebbers interessant.
De meeste van deze planten zijn gebonden aan het rivierengebied. 
Men kan ze in alle uiterwaarden langs de Lek tegenkomen. 
Kattendoorn en kruisdistel en sikkelklaver groeien vooral op de hogere delen van de uiterwaarden. 
Ook enkele grasssoorten zoals ruwe smele en goudhaver die elders zeldzaam zijn komen hier veel voor. 
Een bijzonderheid van de Steenwaard is de watergentiaan. 
Met zijn op het water drijvende bladeren en gele bloemen kleurt deze plant in de zomer enkele poelen dichtbij de oever van de lek.
Ook glanzig fonteinkruid, gewone waterbies en de prachtige zwanenbloem komen er voor. 

Kaart: